Fakta

Varför sover vi?

Sömnens funktion är inte helt utredd men mycket pekar på att det är en återhämtningsperiod då kroppen kan vila och läka medan hjärnan bearbetar intrycken från den föregående vakenhetsperioden. När du sover på natten klarar du lättare av stress och påfrestningar under dagen. Under sömnen varvar kroppen ner, blodtrycket sjunker, pulsen och kroppstemperaturen går ner, andetagen blir färre och musklerna slappnar av.

Sömn är livsviktigt

När du sover minskar aktiviteten i vissa delar av hjärnan . Samtidigt lagras minnen och ny kunskap och nya intryck bearbetas. När du sover aktiveras kroppens immunsystem och viktiga hormoner bildas. Samtidigt minskar produktionen av stresshormoner. Att sova tillräckligt kan minska risken för sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2, depression och utmattningssyndrom.

Råttor som helt hindras från att sova dör inom ett par veckor. Den direkta dödsorsaken är oklar men tros hänga samman med en allmän kollaps av immunförsvaret.

Sömn är ett tema som brukar engagera de flesta Linkura-användare. Hur mycket man egentligen ska sova är en av de vanligaste frågorna vi får. Mängden som krävs är mycket individuellt och beror också på vilket skede i livet man befinner sig i.

Det är bra att komma ihåg att det inte bara är antalet timmar som spelar roll utan även kvaliteten på sömnen.

Är du en person som somnar och den parasympatiska dominansen i ditt nervsystem kickar in direkt när du lägger huvudet på kudden kan du möjligtvis klara dig på en mindre mängd timmar.

Hur är din sömn?

 ⇐ Se vårt webbnarium från 8 maj 2019 ”Att sova gott”.

Hur bra sover du? 

Kontakta oss idag och sov bättre.

Sömnens fem olika stadier

1. Ytlig sömn

Ytlig sömn förekommer främst i början av sömnen och i samband med uppvaknanden. Förekomsten ökar vanligen om sömnen är störd, till exempel av buller eller stress. Hjärnvågorna är ytliga och snabba och ögonrörelserna är mjuka och böljande.

2. Vanlig sömn

Den vanliga sömnen utgör i normalfallet hälften av sömnperioden och är en betydligt mer stabil sömn än stadium 1. Hjärnvågorna är långsammare och större vilket indikerar att sömnen är djupare. Inga ögonrörelser förekommer och muskelspänningen är relativt låg.

3 & 4. Djupsömn

Djupsömnen domineras av långsamma och stora hjärnvågor. Djupsömnen förekommer främst under början av sömnen och försvinner i allmänhet efter 4-5 timmars sömn. En ung person kan ha upp till 20 % djupsömn under sin sömnperiod medan förekomsten sjunker kraftigt med ökad ålder.

5. REM-sömn

Ungefär 20-25% av en normal 7-8 timmars sömn består av REM-sömn (rapid eye movement). Det är vanligt att drömmar inträffar under detta sömnstadium. REM-sömn förekommer framför allt under den andra halvan av sömnen. Under REM sömn är hjärnvågorna snabba och ytliga, dessutom förekommer det snabba, ryckiga, ögonrörelser samt mycket låg muskelspänning.

Sömncykler

En normal 7-8 timmars sömn består av ungefär 4 eller 5 sömncykler. En sömncykel är ungefär 100 minuter och startar vanligen med sömna av stadium 1 eller 2 och avslutas alltid med REM-sömn.

Den första sömncykeln brukar domineras av djupsömn medan djupsömnen gradvis minskar i den andra och tredje sömncykeln för att helt försvinna i den fjärde och femte.

Ur återhämtningssynpunkt anses djupsömn vara den viktigaste sömnen. Under REM-sömnen stiger ofta hjärtfrekvens, andningsfrekvens och blodtryck kraftigt, dock anses REM vara viktigt för minnesfunktioner och inlärning.

Antal timmar vi sover i snitt per natt.

Hur mycket sover du egentligen?

Ta reda på det med hjälp av Linkura.

Sömnsvårigheter?

Ta reda på hur du sover egentligen.
Få koll på din sömnkvalitet med hjälp av Linkuras EKG-mätare. 

Sömnstörningar

Antal individer som har problem med sömnstörningar har ökat kraftigt sedan mitten av 90-talet och i dag har ungefär 25 % besvär med sin sömn flera gånger i veckan.

Ungefär 10 % uppfyller diagnoskriterium för insomni (se faktaruta). Det är också vanligt att många sover 1-2 timmar för lite jämfört med sömnbehovet som vanligen är 7-8 timmar.

Kvinnor rapporterar för det mesta mer sömnstörningar och förekomsten av sömnbesvär stiger ofta med ökad ålder, men det är också vanligt med sömnstörningar hos ungdomar, framför allt känsla av inte vara utvilad och sömnbrist.

Fakta om insomni (allvarliga sömnproblem)

Insomni handlar om att inte kunna sova. Antingen att inte kunna somna på kvällen, att vakna under natten och få upphackad sömn eller att vakna för tidigt på morgonen och inte kunna somna om.

Det är också vanligt med blandningar av de här tre varianterna. Insomni är mycket vanligt och nära en miljon svenskar lider av det.

  • Svårighet att somna och/eller vaknar ofta och/eller vaknar för tidigt på morgonen
  • Man fungerar sämre under dagen
  • Man är missnöjd med sin sömn och lider av sömnproblem
  • Man har sömnproblem minst tre nätter per vecka i genomsnitt
  • Man har haft de här problemen i minst tre månader

Är min snarkning farlig?

Linkura är en forskningsbaserad digital tjänst där vi genom att titta på din hjärtdata kan hjälpa dig att att sova bättre.

Fakta om snarkning

Snarkning är det ljud som uppkommer vid vibrationen av mjukdelar i övre luftvägarna under sömn. Snarkning är väldigt vanligt i befolkningen och kan vara ett tecken på obstruktivt sömnapnésyndrom. Dock har endast en bråkdel av snarkare sömnapnéer. Snarkning förvärras ofta vid förkylning, alkoholpåverkan och ryggläge. Orsaken till snarkningarna kan vara något av följande:

  • Svaghet i halsen som orsakar att halsen stängs under sömn
  • Felplacerad käke vilket ofta orsakar spänningar i musklerna
  • Fett som samlats i och runt strupen
  • Hinder i näshålan (till exempel på grund av nästäppa)

Fakta om sömnapné

Sömnapné är andningsuppehåll som drabbar cirka 10 procent av dem som snarkar. För att det skall betraktas som apné måste uppehållet vara längre än 10 sekunder. Tillståndet delas upp i central sömnapné och obstruktiv sömnapné.

Central sömnapné definieras som apnéer orsakade av upphävda andningssignaler till andningsmuskulaturen från hjärnstammens andningscentrum. Orsaken kan vara skador i centrala nervsystemet, lungsjukdom, hjärtsjukdom eller vara orsakad av en viss medicinering.

Den obstruktiva formen av sömnapné beror på blockering av de övre luftvägarna, vilket förhindrar normal andning.

Hur bra sover du?

Beställ en Linkuramätare idag och ta reda på vad du bör göra för att sova bättre.

Sömntips

Det kanske inte alltid går att prioritera sömnen eftersom livet kan komma emellan. Att ha sömnen i topp på sin prioritetslista är dock alltid en god investering. Har du problem med sömnen kan följande underlätta:

Fysiskt aktivitet & motion.

Var fysiskt aktiv på dagen, men undvik allt för intensiv träning innan du ska lägga dig för att sova. 

Ljus & mörker.

Utsätt dig för så mycket ljus som möjligt under dagen men mörker och nedvarvning på kvällen. Ha mörkt, svalt och tyst i sovrummet. Ju svartare desto bättre. 

Regelbundenhet.
Sov på regelbundna tider så hjärnan ställer in sig på sömn. 
Mat & dryck
Undvik koffein och alkohol på kvällen. För många påverkar även tung mat på kvällen sömnen negativt.
Mobil, dator & TV
Blått ljus gör att vi varvar upp och ställer om vår biologiska klocka. Rensa bort alla skärmar. Kanske dags att testa kvällsfunktionen på mobilen?
Clara, 34

Clara, 34

Egenföretagare

Användarcase

Återgång från utmattning

”Det jag gillade med Linkura var att det med mätningarna blev så tydligt hur jag och min kropp mådde. Men också att jag fick tips, idéer och stöd till att göra några av de förändringar som bidragit till att jag blev friskare från min utmattning”