Hur fungerar Linkura?

Ett verktyg för ett hållbart liv

Linkuras patenterade EKG-mätare mäter hjärtdata och aktivitet.  Med hjälp av algoritmer översätts signalerna till personlig hälsodata.

Med din unika hälsodata som grund får du stöd av digital och mänsklig coach för att identifiera, förstå och förbättra balansen mellan stress och återhämtning.  På så vis kommer du kunna ta smartare beslut, öka ditt välbefinnande och leva mer hållbart. 

Hur fungerar mätningen?

Användare fäster Linkuras EKG-mätare med hjälp av ett pulsband eller klisterlapp på bröstet i tre dygn. I Linkuras app kan användare sedan i realtid följa data för stress, återhämtning, sömnkvalitet och fysisk aktivitet. På så sätt kan vi med precision ge insikter och rekommendationer för bättre hälsa.

Linkuras digitala coach (Linus) hjälper dig till insikter om den egna hälsan. (Linus rekommendationer är baserade på AI-teknik) 

Efter ca tre dygn kan du boka in ett uppföljningssamtal med en personlig och Linkuracertifierad hälsocoach.

Vad kan hjärtat lära oss?

Christina Berglund, coach på Linkura

Coachning

VAD ÄR COACHNING? 
Coachning är en metodik som syftar till att stötta individen att våga göra förändringar och utvecklas i sitt självledarskap. Vi erbjuder coachning till de som är motiverade att göra en förändring efter en inledande livsstilsanalys.

Coachens uppgift är att ge individen nya insikter, ökad förståelse, tydliggöra styrkor och förmågor och jobba mot att nå uppsatta mål.

HUR ARBETAR LINKURA?
All coachning sker på individens villkor via vår digitala plattform. Vi kombinerar objektiva stressmätningar med samtal, reflektioner och övningar för att hela tiden utmana individen. Något vi inte gör är att ge svar. De har individen inom sig. 

FÖR ARBETSGIVARE

Vill du veta mer om hur vi jobbar med organisationer?

För individer

Använd din hjärtdata till smartare beslut kring ditt välmående.

Friskvårdsberättigat?

Det går alldeles utmärkt att använda sitt friskvårdsbidrag. 

Clara, 34

Clara, 34

Egenföretagare

Användarcase

Återgång från utmattning

”Det jag gillade med Linkura var att det med mätningarna blev så tydligt hur jag och min kropp mådde. Men också att jag fick tips, idéer och stöd till att göra några av de förändringar som bidragit till att jag blev friskare från min utmattning”