Referenscase

En hållbar vardag med Kommuninvest.

Precis som samhället i stort, upplevde Kommuninvest att stressbelastning och sjukskrivningar ökade bland medarbetarna.

Samtidigt var man väl medveten om att medarbetarna var drivna, ambitiösa och målinriktade. De jobbadeny mycket och hade många aktiviteter och intressen vid sidan av arbetet. Situationen krävde nytänkande.

Ny proaktiv metod

Stressen i samhället ökar dramatiskt. Många mår dåligt och går in i väggen. Alltför många jobbar på gränsen till utmattning och presterar varken vad de själva eller arbetsgivaren vill. Myndigheter sätter press på arbetsgivarna att lösa problemet utan att ge verktyg. Branschen domineras av gammalmodiga reaktiva grepp som i princip går ut på att vänta in att människor blir sjuka och sedan hjälpa dom tillbaka i arbete, istället för att undvika sjukdom.

Kommuninvest såg precis detta i sin verksamhet. Medarbetarna upplevde hög stressbelastning och antalet sjukskrivningar ökade. Samtidigt var man väl medveten om att medarbetarna var drivna, ambitiösa och målinriktade. De jobbade mycket och har många aktiviteter och intressen vid sidan av arbetet. Situationen krävde nytänkande.

För att åstadkomma detta utarbetades strategi och en plan för:

Medarbetarna: fysiskt och psykiskt välmående samt personlig utveckling.
Arbetsmiljö: fysisk, social, organisatorisk och digital
Organisationen: internkommunikation istället för kommunikation

För arbetet med medarbetarna valde Kommuninvest att jobba med Linkura.

Fakta
Kommuninvest

Kommuninvest i Sverige AB är ett bolag som ägs och styrs av Sveriges kommuner, landsting och regioner. Bolaget syftar till att ge kommunsektorn i Sverige effektivast möjliga finansförvaltning med fokus på finansiering. Kommuninvest finns i Örebro och har 100 anställda.

“Vi ville erbjuda våra medarbetare verktyg och möjligheter att skapa en hållbar vardag, både vad gäller arbete och privatliv
– Malin Norbäck, HR-chef vid Kommuninvest

Linkura mäter stressbelastning hos grupper av medarbetare i organisationer. De som behöver hjälp att hantera stressen och är redo att ta emot det erbjuds individuell coachning. Centralt i tjänsterna är Linkuras EKG-mätare och app som används för att mäta stressbelastning och återhämtning, samt Linkuras digitala plattform med erfarna coacher.

Kommuninvest valde ett upplägg med full anonymitet. Linkura levererade enligt sin process för att hitta och hjälpa medarbetare i behov, utan att Kommuninvest fick kännedom om vilka medarbetare som coachades. Detta gjorde det lätt för Linkura att nå fram till medarbetare i behov och sparade tid för Kommuninvests ledare.

I den första utrullningen av Linkura på Kommuninvest deltog 66 medarbetare. De svarade på en enkät om stress och livsstil varefter de mätte sin stressbelastning och återhämtning under tre hela dygn. Efter mätningen fick de individuell återkoppling av resultatet tillsammans med en coach från Linkura.

Enkät, mätning och samtal visade att 10 individer (15% av de 66) var i behov av och mottagliga för stöd. De jobbade därför vidare individuellt med en  professionell Linkuracoach under fyra månader, till största del online. 

Att sänka stressbelastning

Linkuras coacher jobbar med fyra grundläggande principer. Alla följs objektivt med mätaren under coachperioden. Allt för att motivera och få bekräftat att stressbelastningen sjunker.

  • Få bort sådant som stressar i tillvaron, i den mån det är möjligt.
  • Hantera stressorer annorlunda mentalt, för att minska nerv- och hormonpåslaget.
  • Hitta rutiner för återhämtning. Enkla åtgärder räcker långt.
  • Stärk kroppens motståndskraft. Fysisk aktivitet är mycket verkningsfullt.

Hur gick det?

Coachgruppens resultat blev mycket positiva. Gruppens uppmätta stressbelastning var hög till att börja med och nästan alla var i riskzon för utmattning. Efter coachningen låg gruppen på mycket lägre nivåer och enbart 1 av 10 var i risk för utmattning. Se snittvärden för gruppen i bilden bredvid.

Den förbättrade balansen skapade en rad positiva effekter.  Gruppens egenskattade prestation och trivsel på arbetet ökade och sjukfrånvaron sjönk dramatiskt. Insatsen kunde därför lätt räknas hem ekonomiskt med en hög return of investment (ROI).

Uppmätt stressbelastning

Snitt för coachgruppen

Graf som visar en nedgång i uppmätt stressbelastning
Prestation +17%, (Linkuras tidigare snitt +20%)
Trivsel +8%, (Linkuras tidigare snitt +12%)
SJukfrånvaro 13% till 0,5%, (Linkuras tidigare snitt 14% till 2%)

Coachgruppen Kommuninvest
(Linkuras snitt från tidigare insatser)

ROI alla kostnader +317%

“Givetvis är det positivt med en hög return on investment men viktigast för oss är en hållbar arbetsstyrka”
– Tomas Werngren, VD Kommuninvest

ROI enbart sjuklöner +72%

Fortsatt arbete

Kommuninvest är nu långt framme i sitt arbete med att skapa en hållbar vardag för sina medarbetare. Dynamiken på en arbetsplats förändras hela tiden och regelbunden närvaro med kartläggning och proaktiva åtgärder är den mest motiverade arbetsmodellen. Kommuninvest har därför inlett ett andra års insats tillsammans med Linkura.

Med stöd i framgången lyfts Linkura aktivt fram både internt och externt på Kommuninvest, som en del av bolagets Employer Branding.

Jag vill veta mer!

Kontakta oss så hjälper vi dig.