Företag och individer 

Att inte längre gissa utan lyssna på kroppens faktiska biodata, det är något som hjälper oss att förstå bland annat vad som ger återhämtning och stress. Genom insikt ökar förståelsen för vilka livsstilsförändringar som kan göras för att öka välmåendet.

Linkura för individ
Ta kontroll över ditt välmående

Vad ingår i tjänsten?
– Personlig EKG-mätare
– Obegränsad mätning
– Tillgång till Linkura för iOS/Android
– Tillgång till Linus, din digitala coach
– Samtal med hälsocoach

Tillvalstjänster
– Kontinuerligt stöd från hälsocoach
– Psykologsamtal

Vad kan du förvänta dig?

– Dagliga insikter kring stress, sömn och motion
– Trender i din hälsodata över tid
– Stöd för att reflektera kring ditt välmående

Linkura för arbetsgivare
Öka välmåendet i din organisation

Vad ingår för medarbetare?
– Personlig EKG-mätare
– Obegränsad mätning
– Tillgång till Linkura för iOS/Android
– Tillgång till Linus, din digitala coach
– Samtal med hälsocoach

…för beställare?
– Kundportal för licenshantering
– Aggregerad gruppstatistik (>10 användare)

Tillvalstjänster
– Kontinuerligt stöd från hälsocoach
– Psykologsamtal
– Livsstilsenkät + KEDS
– Föreläsning