Nyheter & inspiration

Linkura hjälper SKF att förbättra arbetshälsan för sina anställda genom datadrivna insikter

Det blir allt viktigare för företag att aktivt arbeta med sina anställdas hälsa. Det är inte bara viktigt för att skapa en attraktiv arbetsplats utan även för att företagets tillväxt ofta är beroende av en välmående arbetsgrupp. Utöver det ställs det även nya krav på företag. Sedan den 31 mars 2016 har Arbetsmiljöverket utökat sina föreskrifter om arbetsmiljö för att även inkludera den psykiska och sociala aspekten, inte bara den fysiska. Arbetsmiljöverket har identifierat vanliga orsaker till arbetsrelaterad stress, och nämner bland annat hög arbetsbelastning, skiftarbete och ensamarbete.

SKF är en ledande leverantör av lager- och tätningslösningar

Antal anställda: över 42 000

Startat: 1907

Storbolaget SKF jobbar aktivt med att öka välmåendet hos sin anställda. De har genom sitt samarbete med Linkura kunnat förbättra sitt arbete med att främja välbefinnande och fått värdefulla insikter om hur man kan förebygga stress på arbetsplatsen. Angelica Lindström, People Experience Manager på SKF, arbetar med att förebygga just arbetsrelaterad stress och främja välbefinnande på arbetsplatsen. Hon ansvarar för personalens hälsa och välbefinnande i Sverige och arbetar med allt från friskvård och träning till att hantera frågor om kränkande särbehandling, alkohol och diskriminering.

“Vi arbetar med helheten och en stor del av vårt arbete är förebyggande. Vi har ett team som stöttar med strategiskt HR-arbete, och även om vi har olika avdelningar för personalfrågor så tittar vi alltid på hur helhetsbilden inom området ser ut.” berättar Angelica.

Linkura och SKF samarbetar för att främja arbetshälsa

Genom sitt samarbete med Feelgood fick SKF kontakt med Linkura och blev introducerad till deras stress- och livsstilsmätning. Trots initial skepsis såg SKF hur mätningarna kunde vara ett komplement till deras befintliga arbete med arbetshälsa och livsstilsverktyg. Angelica valde därför att erbjuda Linkuras mätning till en utvald grupp anställda som en del av deras planerade Hälsa-, Arbetsmiljö- och Livsstilsundersökning (HALU).

Totalt deltog cirka 100 individer, fördelat på tjänstemän och verkstadsanställda, som använde tjänsten under tre månader. Resultaten sammanställdes i en insiktsrapport med anonymiserade data som presenterades för SKF. Medarbetare som behövde stöd erbjöds coaching via Feelgood. Efter den första omgången stressmätning på 100 personer har SKF nu genomfört en andra omgång med cirka 100 personer från två andra avdelningar. Genom detta samarbete strävar SKF efter att främja arbetshälsan och välmåendet för sina anställda.

En värdefull insikt i välmåendet på arbetsplatsen

Insamlingen av data gav en djupare förståelse för medarbetarnas stressnivåer på aktivitetsnivå, samtidigt som det möjliggjorde jämförelser mellan de två grupperna som deltog.

”Vi fick en väldigt bra insiktsrapport från Linkura med flera intressanta slutsatser. Vi trodde till exempel att de som arbetar som verkstadsanställda i skift generellt sover sämre och mår sämre. I stället såg vi att de tjänstemän som vi mätte på sov sämre. Det var väldigt bra insikter”, berättar Angelica.

Angelica poängterar också det mervärde som skapades genom att medarbetarna själva fick insyn i olika stressfaktorer både i arbetet och i vardagen utanför arbetstid. De kunde ta reda på vilka faktorer som utlöser stress och vilka som bidrar till återhämtning.

Enligt Angelica så kunde även de som redan var insatta i ämnet dra nytta av insiktsprogrammet. De som redan hade pulsklockor och var väldigt aktiva kunde känna igen många av mätvärdena. De fick också insikter om vilka situationer som ger energi och vilka som tar energi. För tjänstemän som redan var medvetna om att de befann sig i en stressad situation, var det också ett hjälpmedel för att förändra sitt beteende.

”Det händer något när man har en mätare på sig. Då är det klart att man är mer i nuet och följer sitt mående i appen”, fortsätter Angelica.

Insikter på individ-, avdelnings- och ledningsgruppsnivå

Genom datadrivna insikter kan mätningarna från Linkura fungera som en nulägesanalys och utgöra en solid grund för fortsatt arbete med välmående. Genom att komplettera Hälsa-, Arbetsmiljö- och Livsstilsundersökningen som består av frågor om självupplevd stress med faktiska mätningar i form av ett bärbar EKG har man kunnat få en djupare förståelse och göra det enklare att planera resurser för att förebygga stress.

”Från vissa avdelningar har vi fått signaler om hög upplevd stress. Det har varit svårt att hantera från ledningen. Svårigheterna ligger oftast i att förstå vad som orsakar stressen och hur medarbetarna mår i vissa situationer. Det hjälper till när datan pratar”

För SKF ledde mätningarna från Linkura till förändringar i beteenden och vanor på individnivå samtidigt som de utgjorde en bra grund för vidareutveckling inom respektive avdelning. Bland de verkstadsanställda var det främst det förebyggande arbetet kring sömn som visade sig angeläget att fortsätta arbeta med som en del i deras miljö-, hälsa- och säkerhetsplan. Dessutom förbättrades dialogen i team och ledningsgrupper efter mätningen.

Linkuras sammanställning har även förbättrat processer på ledningsgruppsnivå där man kunnat implementera insikterna som en del i SKF:s övergripande arbete för att främja arbetshälsa. Samarbetet har stärkt HR-teamet som har fått fördjupa sig i hur de anställda mår och se var det krävs förstärkning och vilka insatser som är viktiga. Ett exempel är sömn, vilket inte tidigare mätts, men där de anställda nu har fått svara på frågor om sin upplevda sömn.

Vill du få koll på stressnivån? Kontakta oss!

Är du och ditt företag också intresserade av att arbeta mer effektivt med arbetshälsa? Linkura erbjuder digitala stressmätningar för företag och organisationer. Mätningen består av ett bärbart EKG som samlar in data om stressnivå, sömnkvalitet, fysisk aktivitet och självskattade stressymptom.

Resultaten går att följa via Linkura-appen och ger individen direkt insyn i vilka faktorer som bidrar till en ökad stressnivå och vilka faktorer som erbjuder återhämtning. Insikterna kan användas för att utforma aktiviteter som främjar en ökad wellbeing, både på arbetsplatsen och på fritiden.

Nyfiken på hur det fungerar? Läs mer här eller kontakta oss på Linkura så berättar vi mer!

Mät stress och återhämtning med ett bärbart EKG i 3 dygn. Dina resultat följer du direkt i appen när det passar dig.

 

Ladda ner vårt infoblad nedan för att läsa och ta reda på mer om vår tjänst och hur appen fungerar.

Kul att du vill ta del av vårt nyhetsbrev!

Skriv din email nedan så hör vi av oss.