Nyheter & inspiration

HR:s viktigaste nyckeltal?

Går det att agera innan någon blir sjuk av stress och innan personalomsättning blir ett problem? Hur kan man få anställda att prestera bra och trivas på jobbet? Med data för mental kondition slipper ni förlita er på subjektiva enkäter eller vänta tills ohälsa eller lågt engagemang syns i frånvarostatistik. Låt alla få må så bra som möjligt direkt i stället och få tydligt stöd i objektiv data och rapporter. Så här funkar det! 

HR:s arbete och mål är som vi vet ett komplext bygge av rekrytering, kompetensutveckling, engagemang, ledarskap och incitamentsmodeller. Som gemensam bas för samtliga av dessa ligger varje medarbetares upplevelse av att ”må bra”. Som medarbetare söker vi oss till arbetsplatser där vi kan må bra och prestera bra.

Vill vi utvärdera och styra HR-arbetet i en organisation behöver vi alltså intressera oss för det där ”må bra”. Vad är det? Hur kan vi mäta det? Hur kan vi öka det? Och hur kan vi agera rätt på avvikande trender om att ”må bra”? 

Därför fungerar inte traditionella nyckeltal

De vanligaste mätetal HR hittills använt för att mäta ”må bra” är:

 • Sjukfrånvaro.
 • Personalomsättning.
 • Hälsoundersökningar, blodprov, kondition osv.
 • Subjektiva mätningar, som pulsappar och medarbetarundersökningar. 

Samtliga exempel ovan kan vara viktigt att hålla koll på, men ingen av dem är tillräckligt tillförlitlig eller proaktiv för att säkerställa att medarbetare verkligen mår bra.

 • Sjukfrånvaro och personalomsättning är relevant, men mäter bara reaktivt, alltså när skadan redan skett och motsatsen till ”må bra” pågått ett längre tag. Det är viktigt att agera då, men alldeles för sent att börja.

 • Hälsoundersökningar med blodprov, konditionstester, blodtrycksmätningar och så vidare kan också tyckas vara rimliga mått på hälsa. Men i termer av arbetsliv har det gått ganska långt när ohälsa och frånvaro av ”må bra” syns i medicinska undersökningar. Det är reaktivt och för sent att agera när motsatsen till ”må bra” syns i blodet.

 • Subjektiva mätningar, i form av till exempel pulsundersökningar och medarbetarundersökningar, är vanliga och ett utmärkt underlag för kvantitativ kommunikation. Det är ett sätt att samla in vad alla medarbetare säger. Tyvärr finns två problem:
   
  • Vi människor har i regel svårt att bedöma hur vi mår. Om vi visste skulle väldigt få bli sjuka av stress. Studier visar att 40% har en felaktig uppfattning om sin stressbelastning, varav majoriteten tror att de är mindre belastade än de faktiskt är. 
  • Enkäter är kommunikation. Utöver hur vi uppfattar vårt mående väger vi också in vad vi vill berätta om det och varför. Alla har sin agenda, medveten eller omedveten. Man kan låtsas att allt är bättre än vad det är, eller tvärtom.

Ett nytt sätt att mäta och öka välmående

Upplevelsen av att ”må bra” är en kombination av det vi tycker är fysiologiskt – frånvaro av stress och sjukdom, och det vi tycker är emotionellt – känsla av energi, glädje och engagemang. 

Vi behöver ett objektivt mätetal som korrelerar starkt med ”må bra”, alltså kombinationen av fysisk hälsa, god balans mellan stress/återhämtning och känslan av välmående och engagemang. Det här mätetalet hittas i våra kroppar och kallas mental kondition, eller resilience på engelska. Det beräknas i sin tur ur HRV (Hjärtfrekvensvariabilitet), som är ett fysiologiskt mått på kroppens förmåga att effektivt varva upp och varva ner efter behov. Hög mental kondition korrelerar med låg stress och känslan av välmående, energi och engagemang. Låg mental kondition är tecken på det motsatta.

Mental kondition är dessutom ögonblickligt. Du kan direkt se din belastning och snabbt agera kortsiktigt, såväl som träna långsiktigt, för att öka din mentala kondition och därmed sänka din stressbelastning och öka ditt välmående. 

Hos Linkuras kunder erbjuds medarbetare att mäta och träna sin mentala kondition. Läs mer om våra program här. Vi hjälper människor att direkt se hur de faktiskt mår och hur de med enkla medel kan må ännu bättre. Ur träningen anonymiseras data och visas i rapporter för HR och chefer, som vill säkerställa att de ger medarbetare möjlighet att må så bra som möjligt. Ingen chef, HR eller annan ser dock medarbetarens individuella data.

Ta del av en av våra exempelgrupprapporter

Efter avslutad mätning returneras mätaren i medföljande returkuvert. I en anonymiserad grupprapport kan du som arbetsgivare följa hälsoläget i gruppen för att se hur du på bästa sätt kan fortsätta arbetet för ett ännu bättre välmående

Medarbetare kan mäta och träna sin mentala kondition själva

Varje medarbetare ser direkt sin stressbelastning över dygnet och sin förmåga till återhämtning. Ur det kan varje medarbetare själv skapa en vardag som är hållbar och hälsostärkande. De flesta får insikter om stress och återhämtning de inte hade en aning om. ”Jag får återhämtning på jobbet!” och ”Jag varvar upp innan jag går och lägger mig, när jag trodde att jag varvade ner!” är vanliga citat. 

Chefer får verktyg i hälsofrämjande ledarskap

Data från medarbetare anonymiseras och aggregeras så att teamet gemensamt kan titta på sin belastning över en vecka. Utifrån det kan man enkelt se när det finns gemensam belastning och lägga upp arbetsvardagen så att hjärnan kan arbeta maximalt och vi mår som bäst.

Det går också att följa den mentala konditionen i teamet och se till att öka den över tid. Siffran indikerar om teamet är under hög belastning och behöver stöd, eller i toppform och redo för utveckling och innovation. Team med hög mental kondition är bättre i kundkontakt, arbetar mer effektivt tillsammans och trivs bättre på jobbet. 

HR kan följa olika grupperingar och sätta in rätt hälsosatsningar till rätt grupp

Data kan också aggregeras efter relevanta skärningar. Så länge gruppen är tillräckligt stor för att garantera anonymitet kan data för olika avdelningar, demografiska grupper eller könsfördelning ge viktiga signaler om hur HR ska prioritera sitt arbete. Vad säger till exempel en skillnad i mental kondition mellan män och kvinnor om bolagets jämställdhetsarbete? Vilka förutsättningar har olika yrkeskategorier att göra ett bra jobb, utifrån sin hälsa?

I Linkuras rapporter kan HR följa den mentala konditionen i företaget över tid. Finns det något viktigare mätetal att visa upp för kunder, rekryter och aktieägare än hur medarbetarna på företaget mår över tid?

Genom att följa den mentala konditionen ges HR en möjlighet att agera innan någon blir sjuk av stress och innan personalomsättning blir ett problem. Framförallt kan HR göra sitt viktigaste jobb: se till att människor kan prestera bra och trivas på jobbet. 

Är du nyfiken på hur Linkura hjälper medarbetare att må sitt bästa jag?

Vill du veta mer? Fyll i dina kontaktuppgifter för att boka en demo av vår tjänst – det tar ungefär 20 minuter. Du kan också ladda ner vårat infoblad här nedan.

Kul att du vill ta del av vårt nyhetsbrev!

Skriv din email nedan så hör vi av oss.