För dig som HR


Vi gör HR till hjältar! Med Linkura får du som HR koll på hur organisationen mår och ser till att de mår så bra som möjligt.

En seriös arbetsgivare

Linkura stärker medarbetare, är ett direkt stöd till chefer och förser HR med datadrivna underlag med nyckeltal på verklig hälsa, bortom enkäter och frågeappar. Linkura hjälper er att gå till handling på er vision om hållbara medarbetare. Ett attraktivt och seriöst medarbetarerbjudande där ni som arbetsgivare ger ett verktyg för hälsa i livet, så att medarbetare kommer pigga till jobbet och är glada när de går hem. Hos Linkuras kunder kan medarbetare både prestera bra på jobbet och ha energi till resten av livet. 

En seriös arbetsgivare

Linkura stärker medarbetare, är ett direkt stöd till chefer och förser HR med datadrivna underlag med nyckeltal på verklig hälsa, bortom enkäter och frågeappar. Linkura hjälper er att gå till handling på er vision om hållbara medarbetare. Ett attraktivt och seriöst medarbetarerbjudande där ni som arbetsgivare ger ett verktyg för hälsa i livet, så att medarbetare kommer pigga till jobbet och är glada när de går hem. Hos Linkuras kunder kan medarbetare både prestera bra på jobbet och ha energi till resten av livet. 

”Det är en speciell känsla att göra något så här viktigt för sina medarbetare och se att det också lönar sig ur ett affärsperspektiv.“

HR manager, konsultbolag

Data och nyckeltal för hälsa

Med Linkuras rapporter får du översikt och data över hur medarbetare i er organisation verkligen mår. Det hjälper er att agera proaktivt och stärka hälsan, i stället för att behöva vänta tills det tar sig uttryck i sänkt produktivitet, sjukfrånvaro eller hög personalomsättning. Utifrån data vet du som HR vilken gruppering som behöver vilken insats och kan agera i tid. 

Data och nyckeltal för hälsa

Med Linkuras rapporter får du översikt och data över hur medarbetare i er organisation verkligen mår. Det hjälper er att agera proaktivt och stärka hälsan, i stället för att behöva vänta tills det tar sig uttryck i sänkt produktivitet, sjukfrånvaro eller hög personalomsättning. Utifrån data vet du som HR vilken gruppering som behöver vilken insats och kan agera i tid. 

Hög ROI

En stressrelaterad sjukskrivning kostar i snitt 388 000 kr*. Innan stress gått så långt som till sjukdom uppstår produktivitetsbortfall, bristande engagemang och personalomsättning. Linkura identifierar och hjälper individer i risk för hög stressbelastning och hjälper dem ur risk. Dessutom höjer vi hälsa och välmående hos hela organisationen. Så hjälper vi våra kunder till mätbara resultat för sänkt stress och ökat engagemang och produktivitet. En investering i Linkura betalar sig flera gånger om.

*) Källa; Arbetsmiljöverket

Med Linkura får du

Rapport med KPI och data över organisationens hälsa.

Proaktivt identifiera och hjälpa individer i risk för hög stress.

Beslutsunderlag för fortsatt arbetsmiljöarbete.

Låter det här som något för din arbetsplats?

Kontakta då oss för en digital rådgivning!