Varför Linkura

Ta hand om dina medarbetare

Stress är egentligen något positivt som hjälper dig att fokusera och prestera. Emellertid, om du inte ger kroppen tid att återhämta sig skapar blir stress ett problem. Brist på återhämtning och stressrelaterad ohälsa är idag en av Sveriges vanligaste anledningar till sjukskrivning.

Vår validerade forskning inom biodata och EKG hjälper våra användare att förstå hur deras beteende påverkar välbefinnandet och verkar för en hållbar livsstil.

Vår metod

Linkura kan med fördel användas i organisationer eller i grupper av medarbetare. Genom screeningverktyget skapar vi snabbt och enkelt en bild av hälsoläget i din organisation. Screeningen sker med hjälp av Linkuras EKG-mätare som ger individen objektiv hälsodata (stress, sömn, återhämtning och fysisk aktivitet). Den objektiva hälsodatan kan kompletteras med kan ske med hjälp av en modern och digital enkät (självskattning).

Med digital och mänsklig coachning hjälper vi att identifiera, förstå och förbättra balansen mellan stress och återhämtning. Över tid lär individen känna sin kropp bättre vilket leder till smartare beslut kring deras välmående.

Brist på återhämtning?

Svara på 9 frågor och få en bedöming om du har hög stressbelastning eller inte.

Hur används Linkura?

Individuell eller
riktad insats

Upplevd stress, hjälp till självhjälp, insikt om hur det egna beteendet påverkar välbefinnande

Mindre grupp eller specifikt team

Ledarskapsprogram, nyckelpersoner, utbildningssyfte

Alternativ till hälsokontroll

Proaktivt, objektivt och modernt verktyg för ökat självledarskap och mer individuellt ansvar.

Det holistiska perspektivet

Linkura som en del i en större lösning eller program för bättre generell hälsa (Kost, motion och mentalt)

Vi ger dig mätbara resultat och minskar din affärsrisk. Alltid med vetenskaplig evidens.

%

Minskad upplevd stress

%

Ökat välmående

%

Flyttar vi ur risk för utmattning

%

Ökad prestation

Konkret
Linkura tar alltså ett helhetsgrepp i arbetet med att kontinuerligt mäta och stärka välmående och förebygga sjukdom. Exempelvis får medarbetare med risk för utmattning hjälp med konkreta åtgärder för att hitta mer återhämtning och skapa ett mer hållbart sätt att leva.

Kontinuerligt & objektivt
Kontinuiteten i Linkura säkerställer ett verkligt förebyggande arbete med tydlig kostnadsreduktion som resultat. Den faktiska mätningen i Linkura gör att resultatet påvisas objektivt.

För att läsa mer om hur en individuell medarbetare använder Linkura, se här

Systematiskt, mätbart och resultatorienterat

Vår metod bygger på kontinuerlig mätning av hjärtdata med medicinsk kvalitet kompletterad med inhämtning av subjektiv data, regelbunden avstämning från AI-baserad digital coach och vid behov extra coachning av en personlig coach.

Enkät / subjektiv självskattning

Individen får validerade enkätfrågor om stress och livsstil, inklusive KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale) ett självskattningstest förutmattningssyndrom. 

ekg-mätare / objektiv screening

Individen bär mätaren för att mäta stress, återhämtning, sömnkvalitet och fysisk aktivitet. Detta kan individen kontinuerligt följa i Linkuras app utan att stirra sig blind på en massa siffror – enkelt och tydligt.

APP & Digital coach

Linus – Linkuras digitala coach hjälper användaren att kontinuerligt följa resultatet från sina mätningar och få insikter om den egna hälsan. Linus finns hela tiden närvarande i appen.

Linkuracoach

Vid sidan av Linus finns en personlig Linkuracoach som går igenom resultaten från mätningar och ger insikt och kunskap som driver välmående. Ett personligt samtal med coach per år ingår i Linkura och utökat coachprogram erbjuds de som behöver extra stöd.
Malin Norbäck

Malin Norbäck

HR-chef vid Kommuninvest

Referenscase

En hållbar vardag med Kommuninvest

“Vi ville erbjuda våra medarbetare verktyg och möjligheter att skapa en hållbar vardag, både vad gäller arbete och privatliv”