Enkät

 

Rätt använt kan enkäter och självskattning (subjektiv) ge dig en indikation för allmäntillståndet i din organisation. Emellertid är att det viktigt att det finns tydliga åtgärder kopplat till resultatet. Det kan vi hjälpa dig med.  

Linkuras enkät bygger på validerade enkäter inom områdena stress, utmattning, sömn, fysisk aktivitet, kost, alkohol och tobak.

I enkäten görs en bred och tydlig kartläggning av medarbetarnas aktuella stress och livsstil. 

Vidare innefattas ett valfritt område, psykosocial arbetsmiljö, vilket i så fall utreds i linje med de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4)

Skulle du vara intresserad av att använda Linkuras Enkät i din organisation? 

Ta tempen på organisationen?

Exempel på enkätfrågor

Nedan följer en sammanställning av de olika områden som enkäten utvärderar med förklaring, utgivare samt exempelfrågor. Uppsättningen frågor inom respektive område är antingen komplett eller ett av utgivaren validerat subset.

På individnivå bedöms hälsorisker till följd av livsstil enligt röd (risk), gul (varning) samt grön (ingen risk). Bedömningen görs inom respektive område för sig, enligt utgivarens instruktioner.

Vill du veta mer om vår enkät?

Stress

Testar: Upplevd stress

Referens: Perceived Stress Scale (via Institutet för stressmedicin Västra Götalandsregionen)

Exempel på fråga: Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du inte kunnat kontrollera viktiga saker i ditt liv?

Sömn

Testar: Sömnproblematik och sömnkvalitet

Referens:  Karolinska Sleep Questionnaire (via Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet)

Exempel på fråga:  Hur ofta under den senaste tiden har du haft besvär med störd/orolig sömn? 

Kost

TestarVariation i diet och hälsosamma kostvanor

Referens:  Socialstyrelsen

Exempel på fråga:   Hur ofta äter du grönsaker och/eller rotfrukter (färska, frysta eller tillagade)? 

Tobak

Testar:  Farlig konsumtion av tobak

ReferensSocialstyrelsen

Exempel på fråga: Vad har du för rökvanor? 

Utmattning

Testar: Risken att drabbas av utmattningssyndrom

Referens: KEDS (Karolinska Institutet)

Exempel på fråga:  Hur snabbt återhämtar du dig psykiskt och fysiskt efter att ha blivit uttröttad? 

Aktivitet

Testar: Aktivitetsnivå och stillasittande

Referens:  Socialstyrelsen/IPAQ

Exempel på fråga: Under de senaste 7 dagarna, hur många dagar har du promenerat i minst 10 minuter i sträck?

Alkohol

TestarÖverkonsumtion av alkohol

ReferensAUDIT-C (i Socialstyrelsens modifikation för svenska förhållanden)

Exempel på fråga: Hur mycket alkoholhaltiga drycker dricker du en vanlig vecka? 

Psykosocial arbetsmiljö (Utökad enkät)

Testar: Brister i den psykosociala arbetsmiljön som kan leda till ohälsa

ReferensArbetsmiljöverket

Exempel på fråga: Behöver du ofta arbeta på gränsen av din prestationsförmåga? 

Malin Norbäck

Malin Norbäck

HR-chef vid kommuninvest

Referenscase

En hållbar vardag med Kommuninvest

“Vi ville erbjuda våra medarbetare verktyg och möjligheter att skapa en hållbar vardag, både vad gäller arbete och privatliv”