Coachning

För individer under hög belastning

Den bästa förändring är den som sker. Nyckeln till att skapa förändringar i organisationer är att minimera tröskeln till att få hjälp och stöd.

Linkuras coachning är en målinriktad och lösningsfokuserad process som syftar till att klienten får jobba med sin personliga utveckling och långsiktiga hållbarhet.

Insikt, kunskap och åtgärd

VAD ÄR COACHNING? 
Coachning är en metodik som syftar till att stötta dina medarbetare att våga göra förändringar och utvecklas i sitt självledarskap. Vi erbjuder coachning till de som är motiverade att göra en förändring efter en inledande hälsoscreening. Coachens uppgift är att ge individen nya insikter, ökad förståelse, tydliggöra styrkor och förmågor och jobba mot att nå uppsatta mål.

HUR ARBETAR LINKURA?
All coachning sker på individens villkor via vår digitala plattform. Vi kombinerar objektiva stressmätningar med samtal, reflektioner och övningar för att hela tiden utmana individen. Något vi inte gör är att ge svar. De har individen inom sig. 

Är du i riskzon?

Svara på 9 frågor och få en bedöming om du har hög stressbelastning eller inte.

Linkuras coachingprocess

1. Linkuras coachprogram inleds alltid med en tredagarsmätning

2. Uppföljning med coach där coach kommer säkerställa att individ i fråga är motiverad till förändring.

3. Om individ är motiverad sätter coach och individ upp gemensamma och konkreta mål. Baserat på dess, görs ett upplägg/plan för att nå målen samt möten bokas in.

4. Coachprogram startas där individ också mäter sina stressnivåer kontinuerligt. 3-12 månader.

5. Efter avslutat coachprogram följer coach och individ upp mål, trend samt sätter en plan framåt för att individ ska bibehålla hälsosamt beteende.

Vår metod

Varje samtal är mellan 10 – 45 minuter långa.

Klienten har tillgång till Linkuras mätare och app under hela coachningen och med hjälp av mätresultat jobbar klienten med stöttning av sin coach mot sitt/sina mål.

Tidpunkt och regelbundenhet för samtalen kommer coach och klient överens om gemensamt.

%

Av de i risk för utmattning flyttar vi till ett hållbart beteende

Mätning

Du bär Linkuramätaren för att mäta stress, återhämtning, sömnkvalitet och fysisk aktivitet. 

APP & AI

 Hjälper dig att kontinuerligt följa din data och få insikter om den egna hälsan. 

Coach

Ett personligt samtal med coach ingår. Utökat coachprogram erbjuds de som behöver extra stöd.
Christina Berglund

Christina Berglund

Hälsocoach på Linkura

Nyfiken på Linkura

Prata med våra experter

Linkura tar ett helhetsgrepp i arbetet med att kontinuerligt mäta och stärka välmående och förebygga sjukdom. Exempelvis får individer i risk för utmattning hjälp med konkreta åtgärder för återhämtning och möjligheten att skapa ett mer hållbart sätt att leva.