Må bra och prestera på topp

Må bra och prestera på topp

Denna gång är vi på besök i Säljpodden för ett spännande samtal om hur det faktiskt går utmärkt att både må bra och prestera på topp. Eller som Säljarna själva uttrycker det: Ett hyperaktuellt avsnitt för alla som i dagens klimat upplever stress, press och med en...
Smarta team med mental kondition

Smarta team med mental kondition

I Saas-bolag är kraftig tillväxt, utveckling och snabba förändringar en naturlig del av vardagen. Tempot och utmaningarna ställer dock höga krav på både team och medarbetare att våga utmana och utveckla sig själva. Att lyckas balansera både hög prestation med högt...
Att leda på distans – Hur lyckas man med det?

Att leda på distans – Hur lyckas man med det?

Att arbeta och samarbeta är existentiellt viktigt för oss. Som människor behöver vi andra människor och vi behöver känna att vi bidrar till något större. Karantän och distansarbete har gjort detta centrala svåruppnått. Chefers arbetsbörda ökar radikalt och...
Hur kan biodata stärka team?

Hur kan biodata stärka team?

Hälsa har de senaste åren gått från en isolerad diskussion för de redan frälsta till en strategisk styrelsefråga. Framtidens organisationer reagerar inte bara på ohälsa utan hjälper sina medarbetare att bli sitt bästa jag. Det innebär också att hälsostrategier i rask...
Varför nöja sig med ”inte sjuk”?

Varför nöja sig med ”inte sjuk”?

Hälsa är en av de största HR-trenderna 2020. Det finns dock ett stort gap mellan målbild och readiness. För hur vet vi egentligen vad god hälsa är, går det att mäta? Och hur bra hälsa ska vi sikta på, räcker det med ”inte sjuk”? I detta avsnitt av HR...