Stressade medarbetare? Vi hjälper er!

  • Stressmätning – mät livsstilsparametrar som berättar hur balansen mellan stress och återhämtning ser ut.
  • Biodata – våra mätningar görs direkt på kroppen och hjärtat. Till skillnad från medarbetarenkäter och tempmätningar får vi fram en mer sanningsenlig bild av hur kroppen faktiskt mår.
  • Uppföljning – Linkura tar hand om uppföljning och rekommenderat vidare arbete för att nå en bättre balans i livet och därigenom må bättre, bli gladare, orka mer och ha roligare.

Skicka ett mail info@linkura.se