Baserat på forskning

Vår forskningsbakgrund

Linkura AB är ett avknoppningsbolag från Institutionen för medicinsk teknik, IMT, vid Linköpings universitet. För att skapa maximala resultat bygger våra tjänster alltid på evidensbaserade modeller och forskning. För att säkerställa högsta kvalitet leds det löpande arbetet av vår forskningsansvarige Anders Tjernvik, docent i fysiologisk mätteknik.

Linkura driver förändring med hjälp av tre byggstenar

Linus – den digitala AI-coachen

Vår virtuella kollega Linus har genom åren arbetat med tusentals individer. Dagligen följer han hur de mår och hjälper dem i sin vardag. Efter att ha analyserat över en miljard hjärtslag med hjälp av maskininlärning har han dessutom hunnit bli rätt smart. Han är speciellt tränad i att översätta avancerad hjärtdata till skarpa insikter och relevanta åtgärder. Linus är state-of-the-art och blir varje dag smartare i takt med att han jobbar med fler och fler.

Erfarna personliga coacher

Även om Linus är smart är det inte alltid han passar bäst för uppdraget. Vid behov samarbetar han därför med våra erfarna personliga coacher. Coacherna jobbar med individuella upplägg för individer som har ett ökat behov av stöd. Metoderna som används är forsknings- och evidensbaserade och bygger till stor del på förändring av tanke- och beteendemönster.

EKG-mätaren

Bärs runt bröstet och registrerar kontinuerligt avancerad hjärtdata från kroppen som analyseras och används som underlag till Linus och de personliga coacherna i deras arbete. Tekniken är utvecklad i samarbete med forskare vid Linköpings universitet och bygger på att i vardagen kontinuerligt mäta EKG av medicinsk kvalitet (en avledning, 256 Hz, 10 bitar). Mätaren överför därefter hjärtslagen till appen för vidare analys. Den har intern batteritid och lagringsutrymme upp till 7 dygn. Mätaren registrerar även kroppens rörelser och position mycket exakt. Linkuras sätt att mäta EKG och ur signalen särskilja mental och fysisk stress är världsunik och patenterad.

Varför EKG?

En EKG-signal gör det möjligt att mäta hjärtfrekvensvariabilitet med enormt hög precision och därigenom korrekt analysera stress, återhämtning, sömn, aktivitet och stillasittande. Detta är väl validerat genom internationell forskning. Genom åren har vi registrerat över 1 miljard hjärtslag.  Det innebär att Linkura har världens största databas av kontinuerlig vardags-EKG från friska individer. 

Anders Tjernvik

Anders Tjernvik

Forskningsansvarig, docent fysiologisk mätteknik

Vill du veta mer?

Kontakta Anders som är forskningsansvarig

“När vi utvecklade Linkura ville vi skapa ett verktyg som lyfter fram och förstår signalerna som kroppen hela tiden sänder ut. Resultatet ger oss helt nya möjligheter att evidensbaserat arbeta med att förstå och skapa välmående.”

Linkuras Advisory Board

Linkuras nätverk av experter och rådgivare

Fredrik Heintz

Fredrik Heintz

Docent inom artificiell intelligens och ordförande i svenska AI-sällskapet

Helena Schiller

Helena Schiller

Disputerad sömnforskare vid Stressforskningsinstitutet

Stefan Farestam

Stefan Farestam

Disputerad specialist inom säkra data- och infrastrukturer

Johan SEllström

Johan SEllström

Visionär specialist inom hälsodata och blockkedjor

Henrik Ahlén

Henrik Ahlén

E-hälsostrateg

Ulla walfridsson

Ulla walfridsson

Universitetsssjuksköterska/Med.dr

Kardiologiska kliniken, Hjärt- och Medicincentrum,
Universitetssjukhuset i Linköping

Martin Singull

Martin Singull

Docent i matematisk statistik och avdelningschef för matematisk statistik vid Linköpings universitet