Nyheter & inspiration

Anders förklarar: Apple Watch och EKG

För ett par veckor sedan släppte Apple preliminära resultat från sin hjärtstudie med 400 000 deltagare och i förra veckan tillkännagavs att EKG-funktionen i den senaste versionen av Apple Watch aktiveras även i Europa. Vi passade på att intervjua vår forskningsansvarige Anders Tjernvik, docent i fysiologisk mätteknik, för att få en genomgång av resultaten och vad de betyder för mindre aktörer på marknaden. 

Hur ser du på den studie Apple publicerade för ett par veckor sedan?
För det första väldigt intressant att ser hur de riktigt stora aktörerna nu ser potentialen kring hälsa och välmående och satsar rejält i segmentet. Angående de specifika resultaten följer de en större trend där diagnostisk kapacitet letar sig ut även i konsumentprodukter. Metoderna för att diagnostisera förmaksflimmer i sjukvården är idag rejält eftersatta och det Apple nu presenterar är verkligen ett konkurrenskraftigt alternativ. Studien är gjord på en tidigare version utan EKG-kapacitet men i den senaste versionen av Apple Watch kollar man nu på hjärtat både med kontinuerlig PPG-mätning(optisk) på handleden och intermittent EKG-mätning(elektrisk) vid behov. Min bedömning är att man med detta har en god diagnostisk förmåga. När CE-märkningen nu verkar ha gått igenom sätter man rejäl press på svenska nischaktörer som Zenicor och Coala Life både vad gäller diagnostisk kapacitet men kanske framförallt i användarvänlighet.


Vi får ofta frågor om hur Linkuras tjänst står sig mot dessa alternativ, vad svarar du på det?
Vi har visat att vår plattform har den tekniska kapaciteten att diagnostisera både förmaksflimmer och andra arytmier. Tack vare att vi har en kontinuerlig EKG-mätare är vi till och med avsevärt bättre på att hitta små avvikelser i hjärtats rytm än de korta 30-sekundersmätningar som de flesta använder sig av. Det säger sig självt att har man varje dygn 86400 sekunders mätdata istället för 30-60 sekunder är sannolikheten att man lyssnar just när något inträffar mycket större.

Att ställa diagnos är dock ett väldigt sent stadium. Något vi tycker är mycket mer intressant är att ställa sig frågan; Hur kan vi förhindra att de här skadliga tillstånden uppkommer från första början? Och det är där vi lägger allt vårt fokus, på att identifiera tidiga tecken och driva välmående genom att hjälpa individer att vidta åtgärder som främjar deras hälsa. Då kan vi helt undvika dessa sjukdomstillstånd och eliminera hela diagnosproceduren.


Vad tror du kommer krävas rent tekniskt för att driva välmående på detta sätt?
Jag är självklart partiskt men den mätare vi har utvecklat på Linkura har enorm potential tack vare den signalkvalitet och informationsmängd som redan finns i våra signaler. Vi fångar de allra minsta nyanserna i den centrala elektriska signalen från hjärtat och gör det dessutom kontinuerligt över lång tid. Den typ av biodata vi samlar in är fysiologiskt omöjlig att fånga via en wearable placerad på handleden eftersom man varken kan mäta kontinuerligt eller har tillräcklig signalkvalitet.

Du nämner att individer ska vidta åtgärder, vad innebär det?
Avancerad biodata är såklart en viktigt dimension men data har i sig inget egenvärde. Det handlar om att översätta dessa avancerade signaler till insikter och rekommendationer för vad individen själv kan göra för att påverka sitt välmående. Även om vi är tidigt på vår resa har vi redan visat riktigt bra resultat, t.ex. lyckas vi hjälpa 75% av de som befinner sig i risk för utmattning att ändra sitt beteende och hitta en ny balans i tillvaron.

För att bli ännu bättre lanserade vi så sent som förra veckan vår AI-coach Linus som direkt i appen analyserar våra användares biodata och utifrån deras unika situation ger tips och råd på hur de kan öka sitt välmående!

Tack för pratstunden Anders, vi ser redan fram emot nästa Anders förklarar!

Är du nyfiken på att lära dig mer om hur EKG kan användas för att mäta hjärtfrekvensvariabilitet?
En introduktion till hjärtfrekvensvariabilitet

För dig som vill läsa mer om Apples studie rekommenderas:
https://www.cnn.com/2019/03/16/health/apple-watch-heart-rate-arrhythmia-afib-study/index.html

Eller för den nyligen aktiverade EKG-funktionen:
https://macworld.idg.se/2.1038/1.716707/apple-watch-ekg

Kul att du vill ta del av vårt nyhetsbrev!

Skriv din email nedan så hör vi av oss.