Att skapa organisationer som både presterar och mår bra är en av vår tids allra största utmaningar. Coronapandemin har skruvat upp svårigheten ytterligare. Enligt undersökningar känner 4 av 10 chefer sig mer stressade nu än innan pandemin. Samtidigt har sjukskrivningarna hos personal till följd av psykisk ohälsa ökat kraftigt. Så hur axlar vi denna utmaning? Och vilka möjligheter finns det att skapa förändringar vi redan strävat efter sedan länge?

Pandemin har påverkat inte bara vår omvärld utan själva kärnan i hur vi organiserar våra arbetsplatser. I vårt nästa webinar kommer vi därför vända och vrida på frågan, hur leder jag egentligen i karantän? Expert i studion är denna gång Boel Sjöstrand, VD på Linkura. Boel har en lång erfarenhet bakom sig från ledande befattningar i moderna organisationer som bland annat Netlight och Wise Professionals.

Du kommer under 30 minuter bland annat få svar på:

  • Vilka utmaningar och möjligheter finns med att leda på distans?
  • Hur kan jag leva upp till arbetsmiljöansvaret trots att jag allt mer sällan träffar mina medarbetare?
  • Hur kan pandemin skapa kulturer med ökat självledarskap och självorganiserande team?

Du hittar hela sändningen direkt via länk nedan!

Till sändningen