Att leda i karantän

Att leda i karantän

Att skapa organisationer som både presterar och mår bra är en av vår tids allra största utmaningar. Coronapandemin har skruvat upp svårigheten ytterligare. Enligt undersökningar känner 4 av 10 chefer sig mer stressade nu än innan pandemin. Samtidigt har...
Vad är mental kondition?

Vad är mental kondition?

Att skapa organisationer som både presterar och mår bra är en av vår tids allra största utmaningar. För hur hjälper man sina anställda att navigera i ett ständigt skiftande landskap? I en värld som både är närmare och mer ensam än någonsin. En värld där ”det är lite...
Hur kan biodata stärka team?

Hur kan biodata stärka team?

Hälsa har de senaste åren gått från en isolerad diskussion för de redan frälsta till en strategisk styrelsefråga. Framtidens organisationer reagerar inte bara på ohälsa utan hjälper sina medarbetare att bli sitt bästa jag. Det innebär också att hälsostrategier i rask...
Varför nöja sig med ”inte sjuk”?

Varför nöja sig med ”inte sjuk”?

Hälsa är en av de största HR-trenderna 2020. Det finns dock ett stort gap mellan målbild och readiness. För hur vet vi egentligen vad god hälsa är, går det att mäta? Och hur bra hälsa ska vi sikta på, räcker det med ”inte sjuk”? I detta avsnitt av HR...