Stöd till dig och dina medarbetare i oroliga tider

Vår specialitet i Linkura är hantering av oro och stress. Frågor viktigare än någonsin för de flesta av oss just nu. Situationen är också speciell för många med stillasittande och ensamt hemarbete. Allt detta gör det svårt att få till välmående, fungerande team.

Vi vill göra vad vi kan i krisens fotspår och erbjuder därför under en period en förmånlig fullt digital lösning för ditt team med mätning och kontinuerligt coachstöd.

Vad innebär erbjudandet för dig?

Ni får access till vår app, mätare och coachstöd under 2 månader från teckning. Dina teammedlemmar jobbar med stress, oro och livsstil med mätare och app, samt har möjlighet att fritt* boka digitala samtal med våra erfarna coacher.

Varför vänta?

Kontakta oss redan idag.

Fysiologisk mätdata

För att driva välmående under stress och oro.

AI-coachen Linus

För insikt och rekommendationer

Coach

Mänskligt stöd i det aktuella läget

Våra coacher finns alltså tillgängliga med sin kompetens, att med hjälp av innovativa verktyg och samtal öka välmåendet i denna tid av stress och oro. De är också bollplank och samlar upp mer specifika frågor till dig som chef kring det aktuella läget med Covid-19 och störda rutiner. Återkoppling sker efter samtycke från medarbetarna. 

Vi tillhandahåller detta upplägg just nu för team eller enskilda medarbetare. Vi har begränsad tillgång på coachtid men tecknar du tjänsten före 31 maj kan vi garantera coachstöd under 2 månader**. Priset för tjänsten är 900 kr/månad per användare (exkl moms). 

Om detta låter intressant så återkom till oss för att diskutera hur vi kan hjälpa just sitt team med denna lösning.

Vänta inte för länge

Låt oss gemensamt hitta det bästa sättet för dig och dina medarbetare att gå stärkta ur krisen!

* Maximalt fem (5) h coachstöd motsvarande en (1) tillfälle/vecka och användare under perioden. 
** Kontakta oss om du vill erbjuda tjänsten till fler än 50 användare.
*** Mätaren returneras till oss efter perioden. Möjligen kommer förlängning kunna erbjudas men vi behöver invänta hur samhällsläget utvecklas.