En vanlig fråga vi får är ifall stressmätning i sig har någon effekt på stressnivån. Rent logiskt borde det inte ha någon effekt. Bara för att man ser vilken stressnivå man ligger på idag betyder det inte att den kommer förändras i morgon om jag inte bestämmer mig för att göra något åt det.

Om vi gör ett urval av typiska mätande användare som mätt under våren 2019 och jämför med senhösten 2019 borde alltså resultatet visa på att det inte sker någon förändring.

Känner du dig stressad?

Viss stress är bra men långt ifrån all. Få koll på dina värden.

Figur 1

Som man ser i figur 1 är fallet också så att det inte skett någon nämnvärd förändring på användarnas återhämtningsindex mellan våren och hösten. I alla fall när man kollar på användare som inte mätt sin data regelbundet. Kollar man istället på användare som mätt regelbundet ser det helt annorlunda ut!

Som man kan se i figur 2 så ökar återhämtningsindex stadigt för de användare som mäter regelbundet. Ett högre återhämtningsindex i snitt visar på att den här gruppen har blivit mer stresståliga under året och är mer väl förberedda att klara de utmaningar de stöter på i livet.

Det verkar alltså som att mäta sin stressnivå korrelerar med ökad stresstålighet så länge man mäter regelbundet.

Gustaf Hansen, Grundare & CTO
epost: gustaf@linkura.se

 

Figur 2

Vill du hellre läsa mer om oss på Linkura och vad vi gör? Ladda ner infobladet här!