En vanlig fråga vi får är ifall stressmätning i sig har någon effekt på stressnivån. Rent logiskt borde det inte ha någon effekt. Bara för att man ser vilken stressnivå man ligger på idag betyder det inte att den kommer förändras i morgon om jag inte bestämmer mig för att göra något åt det.

Om vi gör ett urval av typiska mätande användare som mätt under våren 2019 och jämför med senhösten 2019 borde alltså resultatet visa på att det inte sker någon förändring.

Känner du dig stressad?

Viss stress är bra men långt ifrån all. Få koll på dina värden.
Figur 1

Som man ser i figur 1 är fallet också så att det inte skett någon nämnvärd förändring på användarnas återhämtningsindex mellan våren och hösten. I alla fall när man kollar på användare som inte mätt sin data regelbundet. Kollar man istället på användare som mätt regelbundet ser det helt annorlunda ut!

Som man kan se i figur 2 så ökar återhämtningsindex stadigt för de användare som mäter regelbundet. Ett högre återhämtningsindex i snitt visar på att den här gruppen har blivit mer stresståliga under året och är mer väl förberedda att klara de utmaningar de stöter på i livet.

Det verkar alltså som att mäta sin stressnivå korrelerar med ökad stresstålighet så länge man mäter regelbundet.

Gustaf Hansen, Grundare & CTO
epost: gustaf@linkura.se

 

Figur 2
Gustaf Hansen

Gustaf Hansen

CTO & grundare på Linkura

Nyfiken på Linkura

Prata med våra experter

Linkura tar ett helhetsgrepp i arbetet med att kontinuerligt mäta och stärka välmående och förebygga sjukdom. Exempelvis får individer i risk för utmattning hjälp med konkreta åtgärder för återhämtning och möjligheten att skapa ett mer hållbart sätt att leva.