Inbjudan som deltagare i forskningsstudie

Linkura är ett företag grundat av forskare vid Linköpings universitet. Linkura har utvecklat en tjänst som hjälper individer till ökat välmående, med hjälp av mätning av fysiologisk stress, ofta i kombination med onlinestöd från coacher. För att mäta används Linkuras EKG-wearable som bärs i ett band runt bröstet och skickar data till en mobilapp, där användaren kan se och jobba med sin stress och återhämtning.

Linkuras coacher rekommenderar olika typer av validerade åtgärder till användarna i syfte att sänka
stressen på kroppen i vardagen. I denna forskningsstudie som leds av forskare vid Linköpings universitet vill vi studera den faktiska effekten av ett antal olika sådana interventioner. För testerna bjuds 140 friska individer in, så kallade forskningspersoner, vilka slumpas in i grupper om 20 individer. Varje grupp gör en utvald intervention under en månad samtidigt som de använder app och mätare enligt en enklare rutin.

Intresseanmälan, forskningsstudie

Intresseanmälan / test

Personuppgifter

11 + 4 =

Deltagande

Som forskningsperson deltar du under fem veckor. Deltagarna kommer starta löpande med start under
våren 2020. Innan start erhåller du Linkuras mätare samt instruktioner kring installation av app och
användning. Första veckan mäter du i tre dygn. Sedan följer en period om fyra veckor där du använder
mätaren och appen under två valfria men fastslagna dygn (dag och natt) per vecka, en vardag samt en
helgdag. Under perioden gör du även din intervention (se nedan). Innan start meddelar vi till vilken grupp du lottats och du får instruktioner kring din intervention.

För att kunna vara med kan du vara man eller kvinna men ska vara över 18 år. Du får ej ha en kronisk
sjukdom och ej heller ta några mediciner som påverkar andning eller cirkulation. Du får inte vara eller ha varit långtidssjukskriven på grund av sjukdom som kan härledas till stress. Deltagande kräver att du kan acceptera interventionen oavsett vilken grupp du lottas till.

Testledning
Martin Singull, docent MAI/LiU, martin.singull@liu.se samt
Anders Tjernvik, docent Linkura/LiU, 0739 814 158, anders.tjernvik@linkura.se