Vi använder din faktiska hälsodata

Självskattning i form av ”screening”, ”enkäter” eller ”hälsoprofilsbedömningar”, det vill säga att vi låter individen på egen hand (subjektivt) skatta sitt välbefinnande ger rätt använt en indikation om hälsotillstånd för individen och grupp. Men man bör vara medveten om att forskning ger självskattning som metod ett relativt svagt stöd.

Linkuras grundidé och verksamhet bygger på objektiv screening och faktisk hälsodata. Det har vi jobbat med sedan starten 2013 med statistiskt säkerställda och validerade resultat som talar för sig själv:

– Minskar upplevd stress med 49 %
– Ökar välmående med 47%
– 85% av de som varit i risk för utmattning det inte längre.
– Ökar prestation med 21 %

Testa objektiv screening?

Skapa förutsättningar för att må bättre både på fritiden och på jobbet.

Kontakta oss för en demo, ställ frågor eller beställ din mätning direkt.

Produktbeskrivning
Objektiv screening (Livsstilsanalys + stresscheck)
Pris: 1700 kr

Vad ingår för användaren:
– Personlig EKG-mätare
– Obegränsad mätning i 30 dagar.
– Tillgång till Linkura för iOS/Android
– Tillgång till Linus, din digitala coach
– Samtal med hälsocoach

…för beställare?
– Kundportal för licenshantering
– Aggregerad gruppstatistik (>10 användare)

Tillvalstjänster
– Kontinuerligt stöd från hälsocoach
– Psykologsamtal
– Livsstilsenkät + KEDS
– Föreläsning

Vad händer sen?
Efter avslutad mätperiod returneras hårdvara. De som uppvisar risk rekommenderas att fortsätta mätning i kombination med individuellt cochningsprogram.

Vad kan ditt hjärta lära dig?

Förstå din kropp och ta bättre beslut

Kärt barn har många namn

Att vi tidigare kallat det för Linkuraprogram eller klätt in det i abonnemang ser vi som en del i vår utveckling. Ibland, för att inte säga alltid är det dock enklast att låta kunderna berätta vad de vill ha och vad det ska kallas och sedan bara göra det. Tjänsten är framtagen baserad på vad HR-chefer sagt och kravställt. Hela 1 miljard omsätter screening-tjänster bara i Sverige. Lika bra att det då blir rätt och relevant.

Hårdvara & mjukvara

Screeningen sker med hjälp av Linkuras EKG-mätare som ger individen objektiv hälsodata (stress, sömn, återhämtning och fysisk aktivitet). Genom att mäta kroppens nervsystem och får vi fram validerad data (så kallad biometri) när kroppen är i stress eller återhämtning.

Att inte längre gissa utan lyssna på kroppens faktiska biodata, det är något som hjälper oss att förstå bland annat vad som ger mental återhämtning och mental stress i vardagen. På så sätt ökar förståelsen för vilka livsstilsförändringar som kan göras för att öka välmåendet.

Erbjudande

Objektiv screening kostar 1700 kr för 3 dygn inklusive en uppföljning med hälsocoach. Därefter returneras hårdvara. De som uppvisar risk efter mätning rekommenderar fortsatt mätning i kombination med individuellt coachstöd.

Du/dina medarbetare kommer att må bättre både på fritiden, med sina nära, samt på jobbet.

Varför vänta? Kontakta oss redan idag!