Hur farligt är det att sitta still?

Det vi pratar om är naturligtvis långvarigt stillasittande.

Allt fler studier visar att långvarigt stillasittande medför en ökad hälsorisk, även för den som motionerar. Detta är nytt för många och inte helt intuitivt så vi tar det igen.

Det räcker inte att träna eller motionera mycket om man däremellan sitter still under långa perioder i sträck. Inaktiviteten i sig har visat sig vara skadlig.

Detta är viktiga rön som kan hjälpa många att må bättre, men samtidigt innebär de nya utmaningar för folkhälsoarbetet, inte minst för arbetsgivare inom den stillasittande tjänstesektorn.

Vill du bli kontaktad?

Du kanske vill veta mer om hur Linkura hjälper företag och individer till balans i vardagen och en hållbar tillvaro? 

Stillasittande och ohälsa

Det är välkänt att fysisk aktivitet förebygger och har effekt vid sjukdomstillstånd som diabetes, hjärt-kärlsjukdom och depression. Fysisk aktivitet är också en viktig komponent vid arbete med viktkontroll.

Linkura arbetar därför aktivt för att kartlägga fysisk aktivitet och hjälpa individer att röra på sig enligt gängse rekommendationer. Vad som är mycket mindre känt är att inaktivitet under långa perioder i sträck är skadligt i sig. Man har idag tydligt visat att så är fallet men det är fortfarande oklart varför. Forskarna spekulerar bland annat kring att stillasittandet stör balansen mellan hur fett och socker flyttas mellan blodbanan och inlagring i kroppens vävnader. Den intresserade hänvisas till ”Stillasittande och ohälsa – en litteratursammanställning” från Folkhälsomyndigheten. Mer konkret har det visats att stillasittande bland annat ökar risken för hjärt-kärlsjukdom, diabetes och vissa cancertillstånd.

Omfattningen av problemet med stillasittande inser man när man tittar på typiska siffror från Sverige idag. I snitt ägnar svensken sig åt stillasittande under 9,3 timmar per dag (58 % av vaken tid). Under 6,5 timmar (38 %) rör vi på oss lågintensivt som att stå upp eller gå långsamt. Endast under 0,7 timmar (4 %) rör vi oss på en hälsofrämjande nivå. Det finns heller inget som tyder på att detta kommer att bli bättre i framtiden. Tvärtom ökar stillasittandet med datorarbete, mobilanvändning, bilåkning och TV-tittande som typiska exempel. Även bland barn är det tydligt att stillasittandet ökar.

%

Av vår vakna tid på dygnet sittande

%

Av vår vakna tid på dygnet lågintensivt.

%

Av vår vakna tid på dygnet rör vi oss hälsofrämjande

Rekommendationer

Än så länge är rekommendationerna vad gäller stillasittande relativt vaga. Den från Folkhälsomyndigheten säger:

”Långvarigt stillasittande bör undvikas. Regelbundna korta pauser (”bensträckare”) med någon form av muskelaktivitet under några minuter rekommenderas för dem som har stillasittande arbete eller sitter mycket på fritiden. Detta gäller även dem som uppfyller rekommendationerna om fysisk aktivitet.”

Vad som menas med regelbundet är inte fastslaget men i praktiken nämner forskare och andra som arbetar med frågeställningen att stillasittandet bör brytas åtminstone varannan timme men gärna varje timme.

Mäta och bryta stillasittande

Stillasittande är en hjärtefråga för Linkura. Inaktivitet registreras tydligt i appen eftersom vår mätare lätt ser avsaknad av större kroppsrörelser och låg puls under stillasittande via den uppmätta EKG-signalen.

Mätaren bärs under all vaken och fångar allting som sker i vardagen, vilket gör den till ett mycket användbart verktyg för Linkuras användare, med eller utan stöd från coach.

Ett av de viktigare budskapen i arbetet med att motivera till minskat stillasittande är att det inte krävs särskilt hög ansträngning för att bryta stillasittandet. Det handlar enbart om att komma upp och röra på sig en liten stund!

Christina Berglund

Christina Berglund

Hälsocoach på Linkura

Nyfiken på Linkura

Prata med våra experter

Linkura tar ett helhetsgrepp i arbetet med att kontinuerligt mäta och stärka välmående och förebygga sjukdom. Exempelvis får individer i risk för utmattning hjälp med konkreta åtgärder för återhämtning och möjligheten att skapa ett mer hållbart sätt att leva.