HealthTechbolaget Linkura, som genom unik forskningsbaserad hjärtfrekvensmätning och dataanalys motverkar stress och ökar välmående för individer och organisationer, meddelar att man sedan början av året har fördubblat bolagets databas av hjärtslag från friska individer till över 2 miljarder registrerade hjärtslag.  Den världsledande databasen möjliggör, genom artificiell intelligens, unik analys av faktorer som påverkar stress och återhämtning och därmed möjligheten för företag och individer att förebygga stress- och hjärtsjukdom. 

Henrik Tegelström, tillväxtdriven entreprenör med mångårig erfarenhet av att framgångsrikt skala upp bolag internationellt, är nytillträdd vd för bolaget alltsedan 5 augusti 2019 och har därtill tagit en större ägarpost i bolaget.  

  • Linkura tillgängliggör avancerad medicinsk EKG i din mobil och möjliggör för oss som individer att själva ha kontroll på vad som håller oss friska – genom att lyssna på våra hjärtan. Detta skapar förutsättningar för företag att bidra till sina medarbetares hållbarhet och välmående, och det är där våra tjänster skapar ett unikt värde, säger Henrik Tegelström.  
  • Linkura har en unik tjänst för att med en förebyggande ansats angripa en av vår tids stora samhällsutmaningar – stress – samt att att möjliggöra för människor att öka sitt  välmående. Vi är mycket glada att välkomna Henrik Tegelström till oss som vd och delägare för att driva vidare bolagets utveckling nu i nästa fas, säger Cecilia Storåkers Hjelmstedt, styrelseordförande i Linkura AB. 

För att nu öka takten ytterligare inom produktutveckling, marknadsföring och försäljning har Linkura vidare tagit in tillväxtkapital per augusti 2019 för att möjliggöra att möta behovet på marknaden och förbereda för en bredare expansion. Finansieringsrundan leds av tillträdande VD, befintliga ägare samt investeringsbolagen 3T Invest samt Gamlegård Invest utöver Almi Invest.

För mer information, vänligen kontakta:

Cecilia Storåkers Hjelmstedt, styrelseordförande
Cecilia.st.hjelmstedt@telia.com
+46703489625

Henrik Tegelström, vd
henrik@linkura.se
+46704851016

Linkura AB erbjuder avancerad och unik forskningsbaserad mätning av hjärtfrekvensvariabilitet (HRV), analys, insikt och åtgärder för att möjliggöra förbättrad hälsa och sänkta stressnivåer för människor i vardagen. Genom Linkuras tjänst, som innefattar förebyggande individuella HRV-mätningar kombinerat med personliga åtgärder, möjliggör Linkura minskad sjukfrånvaro, ökad prestation och välmående för såväl individer som arbetsgivare. Varje genomförd mätning bidrar dessutom till att vidareutveckla analyserna av denna avancerade data och därmed kunskapen kring människors komplexa påverkan av mental och fysisk stress, sömn och återhämtning samt hjärthälsa. Tjänsten används idag av ett brett spektrum av arbetsgivare såsom Saab, Verizon, Nordic Capital och Bokadirekt. Linkura AB grundades 2013 i Linköping utifrån biomedicinsk forskning vid Linköpings universitet.

Listen to your heart. www.linkura.se