Frukostseminarium med Linkura och Fredrik Heintz

Välkomna till ett seminarium där vi berättar om dagens och framtidens sätt att få datorerna att hjälpa oss att må bra.

Fredrik Heintz, forskare på Linköpings universitet och ordförande i Svenska AI-sällskapet ger en introduktion över AI:ns roll i framtidens hälsovård med särskilt fokus på det individuella välmåendet och att förebygga sjukdom.

AI gör redan sitt intåg på svenska arbetsplatser. Anders Tjernvik, forskare och docent på Linkura, berättar om bolagets state of the art digitala coachning av medarbetare med utgångspunkt i AI, maskininlärning och wearables. Anders pratar också om hur denna påverkar motivation, välmående och hälsorelaterade kostnader i organisationer.

Du kommer få med dig:

  • Koll på AI i stort
  • Argument till de som är rädda för AI. ”Jag vill inte bli övervakad av en AI! Kommer AI ta våra jobb? USA och Kina kommer väl göra allt detta ändå?”
  • Inspiration och ett nytt tankesätt som inte är reaktivt och gammalmodigt.

Anmäl dig här!