I ett spännande samarbete med Cardiolund har Linkura nu tagit ytterligare ett steg mot visionen att möjliggöra för individer att förbättra sin hälsa.

”Rytmrubbningar i hjärtat är något som drabbar allt fler i Sverige och den vanligaste av dessa, förmaksflimmer, är en stark riskfaktor för att drabbas av stroke. Tack vare vår kontinuerliga mätning i vardagen ser vi nu goda möjligheter att hitta tecken på dessa rubbningar tidigare än med dagens teknik. Det ger oss i sin tur möjlighet att preventivt hjälpa individer att genomföra förändringar i sin livsstil för att kraftigt minska risken för allvarlig sjukdom.”
Säger Anders Tjernvik, forskningsansvarig på Linkura.

Slutsatserna bygger på resultaten från ett samarbete med vår partner Cardiolund som under hösten hjälpt oss att analysera anonyma utdrag ur Linkuras databas. Totalt har vi analyserat 24-timmar kontinuerlig EKG-signal från 500 individer som samlats in med hjälp av Linkuras mätare. Genom att använda Cardiolunds medicinskt validerade algoritmer kan vi nu glädjande konstatera att: 

  • Mätaren har en signalkvalitet av mycket hög medicinsk kvalitet, i genomsnitt bättre än intermittenta mätare som t.ex. tum-EKG.
  • Signalen kan användas för att med hög precision detektera skadliga avvikelser i hjärtats rytm, så kallad arytmier.

Martin Stridh, universitetslektor vid avdelning för biomedicinsk teknik vid Lunds universitet och grundare av Cardiolund summerar potentialen i Linkuras databas som:
”En guldgruva för preventiv och kontinuerlig användning.”

Vi på Linkura är mycket stolta över dessa resultat och ser fram emot nästa steg i utvecklingen av en preventiv tjänst för att arbeta inte bara med stress, sömn och motion utan även hjärthälsa.