Fysisk aktivitet är ett av de absolut bästa sätten att hantera stress och förebygga utmattning och annan stressrelaterad sjukdom. Detta är välkänt i forskningen men ännu inte en självklarhet för den typiska stressade individen i samhället. Eftersom vi i Linkura hjälper våra användare att objektivt mäta stressbelastningen på kroppen, fysisk aktivitet och sömn har vi en utmärkt möjlighet att studera detta.

I samarbete med forskare inom datavetenskap vid Carechain analyserade vi mätdata från 1000 av våra användare under tre dygn och såg att fysisk aktivitet visserligen belastade kroppen för stunden men tydligt och signifikant sänkte snittvärdet för den totala stressbelastningen under mätperioden. Belastningen sjönk (alltså återhämtningen ökade) särskilt under sömnen men det gjorde den även under dagtid. Det senare beror bland annat på att träning “lugnar” stressystemet. Den kontrollerade stressreaktion som fysisk aktivitet innebär gör att hjärnan lär sig att inte dra igång stressreaktionen lika lätt eller kraftigt i olika vardagssituationer.

Följ oss när vi fortsätter att bevisa faktum kring stress och återhämtning och kom ihåg, stress är inte farligt det är bristen på återhämtning som är det.