Linkura och Nyckeltalsinstitutet bjuder in för att diskutera om det finns ett samband mellan förmåga att agera på hälsodata (intern och extern) och faktisk tillväxt. Hypotesen är att företag som lärt sig tolka och förhålla sig till hälsodata som KPI, generellt mår bättre. Det vill säga, vår utgångspunkt är att organisationer som applicerar en långsiktig hälsostrategi baserat på konkreta mätmetoder och definierade åtgärder skapar sig fördelar avseende produktivitet, behålla kompetens och attrahera talanger.

Tre punkter vi vill att ni tar med er från seminariet:
– Var och hur hittar du relevant och mätbar data.
– Hur du analyserar data för att skapa insikt.
– Hur du med hjälp av hälsodata kan driva hållbar tillväxt

När? 28 november
Tid? 07.30-09.00
Plats? Valhallavägen 79, Stockholm
Anmälan hittar du här.
Sista anmälningsdag 25 november!

Varmt välkomna!