När Breakit och Carnegie anordnade ett seminarium i Linköping på ämnet Artificiell Intelligens deltog Linkuras Anders Tjernvik i expertpanelen tillsammans med Fredrik Löfgren, robotutvecklare på Linköpings universitet, och Björn Persson, investment manager på Spiltan. Enligt en rapport från World Economic Forum bedöms maskiner kunna utföra 42 % av alla arbetsuppgifter 2022, jämfört med dagens 29 %.

Många intressanta ämnen diskuterades under seminariet, bland annat att analytiska yrken ligger i riskzonen för att övertas av AI. Fredrik Löfgren tror till exempel att läkare kommer ersättas av AI före sjuksköterskor just på grund av sin analytiska roll.

Anders tror att det finns stora möjligheter att analysera hälsodata med hjälp av AI framöver. Linkura jobbar aktivt med att utveckla Linkuratjänsten med hjälp av AI. Redan nu finns våra digitala AI-coacher i Linkuraappen.

Läs hela artikeln om seminariet på breakit.se.