Nu blir vi ännu mer närvarande för våra användare. Vi har lanserat vår app i Linkuratjänsten. Alla våra användare kan nu objektivt följa och arbeta med sin återhämtning och sömn i vardagen, för att balansera sin stress och jobba med sitt välmående på ett helt nytt sätt. Appen ger även snabb tillgång till ett kontinuerligt coachstöd i vardagen på en nivå anpassad efter varje individ.

Följ oss under hösten för att vara med när vi introducerar ny spännande funktionalitet som AI-botar och biofeedback.

Linkura – Listen to your heart


Linkuras vision är att erbjuda människor full möjlighet att förstå och förbättra sin egen hälsa och därigenom säkra välmående och förebygga sjukdom. Företaget utvecklar forskningsbaserade verktyg som översätter avancerad och unik kontinuerlig hjärtmätning och dataanalys till insikt och individuella åtgärder. Genom Linkuraprogrammet möjliggör Linkura minskad sjukfrånvaro, ökad prestation och välmående preventivt för såväl individer som arbetsgivare. Varje uppmätt hjärtslag bidrar dessutom till att öka kunskapen kring människors komplexa påverkan av stress, sömn och återhämtning. Idag finns närmare 1 miljard hjärtslag i databasen.