Juli 12, 2018

Fredrik Heintz är en av experterna och ende svensk i Europakommissionens nya expertgrupp som ska ta fram rekommendationer över hur EU får ut största möjliga nytta av artificiell intelligens.

För Corren berättar Fredrik om den pågående snabba utvecklingen inom AI med ett stort antal spännande och viktiga tillämpningar, men också om behovet av tydligare etiska riktlinjer angående säkerhet och skydd av persondata.

Utöver arbetet med etiska frågor kommer expertgruppen ha i uppdrag att ta fram förslag på användning av AI inom EU i framtiden. Att vara en ”think tank” som kan påverka riktningen EU tar inom frågor som rör AI, som Fredrik uttrycker det.

Fredrik kommer även lyfta frågor i gruppen om hur EU kan konkurrera med Kina och USA som satsar stort på AI, samt vikten av utbildning för att öka människors kunskapsnivå inom AI.

Läs hela artikeln här…