I ett samarbete med Feelgood genomför vi nu ett pilotprojekt på Saab i Linköping för att minska stressbelastningen och stärka sina medarbetare!

Projektet startades upp med en inspirationsföreläsning och de 60 deltagarna kommer nu att mäta sina stress- och återhämtningsnivåer under 3 dygn. Därefter följs mätningarna upp med personliga samtal och åtgärder i form av coachning till livsstilsförändringar för de som är i behov av att minska sin stressbelastning.

Linkura mäter hälso- och stressnivåer i organisationen och hjälper chefer och medarbetare att skapa en hållbar vardag. Tjänsten baseras på en avancerad och unik forskningsbaserad EKG-mätning. Genom Linkuraprogrammet identifieras medarbetare i behov av stöd och sätter in rätt åtgärder i tid. På så sätt hjälper Linkura till att öka produktiviteten, minska sjukfrånvaron och behålla medarbetare.