Saab satsar på sina medarbetare med Linkuraprogrammet

Saab satsar på sina medarbetare med Linkuraprogrammet

I ett samarbete med Feelgood genomför vi nu ett pilotprojekt på Saab i Linköping för att minska stressbelastningen och stärka sina medarbetare! Projektet startades upp med en inspirationsföreläsning och de 60 deltagarna kommer nu att mäta sina stress- och...
Sales Executive till Linkura, Stockholm

Sales Executive till Linkura, Stockholm

Om Linkura Linkuras vision är att erbjuda människor full möjlighet att förstå och förbättra sin egen hälsa och därigenom säkra välmående och förebygga sjukdom. I vår forskningsbaserade tjänst Linkuraprogrammet ger vi våra användare tillgång till kontinuerlig hjärtdata...