Genom att översätta avancerad kontinuerlig hjärtmätning och dataanalys till insikt och individuella åtgärder, erbjuder Linkura människor möjlighet att själva förstå och förbättra sin egen hälsa – och därigenom säkra välmående och förebygga sjukdom.

Linkura meddelar idag att man har lyckats attrahera ledande namn inom forskningsvärlden samt vårdens digitalisering i ett Advisory Board, som tvärvetenskapligt kan bidra till att vara med och utveckla framtidens personcentrerade och preventiva vård med individen i centrum.

Linkura Advisory Board består i maj 2018 av;

  • Fredrik Heintz, Docent vid Linköpings universitet, Ordförande i Swedish AI Society – specialist inom artificiell intelligens
  • Martin Singull, Docent vid Linköpings universitet – specialist inom matematisk statistik
  • Stefan Farestam, Tekn Dr, Grundare CareChain – specialist inom digitalisering och hantering av hälsodata
  • Johan Sellström, Civ Ing, Grundare CareChain – specialist inom blockchainteknologi och andra delade infrastrukturer
  • Helena Schiller, Fil Dr, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet – specialist inom folkhälsa med inriktning på stress och sömn

– För att åstadkomma resultat såsom att öka välmående samt reducera risk för t ex stressrelaterad sjukdom och hjärtsjukdom krävs en kombination av spetskompetens inom hälso- och sjukvård samt teknologi, säger Anders Johansson, medgrundare och forskningsansvarig på Linkura. Vi är stolta och glada att kunna samla en så framstående skara för att gemensamt kunna driva dessa frågor framåt.

– Det är spännande och stimulerande att diskutera konkreta tillämpningar kring den forskning vi bedriver inom AI och machine learning, inte minst inom områden som bidrar till att förbättra för individer och samhälle, säger Fredrik Heintz. Att arbeta maskinellt med att identifiera mönster i Linkuras databas med 700 miljoner hjärtslag är ett konkret exempel av en sådan tillämpning.

– En central del i att demokratisera hälsodata är att använda teknologi som säkerställer tillit och individens kontroll över sin egen hälsoinformation, säger Stefan Farestam. Vi tror att blockchainteknologin kan vara en lösning på just denna utmaning och ser fram emot att hitta nya lösningar inom detta område.

För mer information, vänligen kontakta:

Cecilia Storåkers Hjelmstedt, Styrelseordförande, Linkura AB, Mobil +46(0)703 48 96 25

www.linkura.se

Linkuras vision är att erbjuda människor full möjlighet att förstå och förbättra sin egen hälsa och därigenom säkra välmående och förebygga sjukdom. Företaget utvecklar forskningsbaserade verktyg som översätter avancerad och unik kontinuerlig hjärtmätning och dataanalys till insikt och individuella åtgärder. Genom Linkuraprogrammet möjliggör Linkura minskad sjukfrånvaro, ökad prestation och välmående preventivt för såväl individer som arbetsgivare. Varje uppmätt hjärtslag bidrar dessutom till att öka kunskapen kring människors komplexa påverkan av stress, sömn och återhämtning. Idag finns närmare 1 miljard hjärtslag i databasen. Bland bolagets kunder finns TNT, Verizon, Stockholms Stad och Kommuninvest. Linkura AB grundades 2013 utifrån forskning vid Linköpings universitet.