Nu finns Linkura på Invest Stockholms Life Science Hotlist. Här sammanställs de viktigaste tillväxtföretagen inom life science i Stockholmsområdet med omnejd. Listan är ett verktyg för både nationella och internationella investerare som fokuserar på omvälvande innovation inom just life science.

Listan fokuserar särskilt på företag med tjänster och idéer som kan skapa helt nya marknader, vilket förstås gör oss extra stolta.

Läs mer här…