NTM värnar om sina anställda och vill arbeta proaktivt med att minska stressbelastningen bland medarbetarna och hitta en bra balans för att skapa en hållbar vardag. Därav inleds nu ett samarbete med Linkura.

– Vi på Linkura tycker att det är jätteroligt att få jobba med en mediekoncern som ligger i framkant inom många områden, inte minst inom HR, säger Åsa Johansson som är kundansvarig på Linkura.

Samarbetet startar med ett pilotprojekt där en grupp medarbetare kommer att få en objektiv mätning av sin stressbelastning och återhämtning under 3 dygn med hjälp av Linkuras moderna EKG-mätare. Som ett komplement till mätningen svarar medarbetarna även på en enkät med livsstilsfrågor. Därefter får medarbetaren en personlig uppföljning tillsammans med en professionell Linkuracoach och åtgärder kan sättas in i rätt tid för de som befinner sig i riskzon för att drabbas av stressrelaterad problematik.

Linkuraprogrammet fångar upp personer med hög stressbelastning i tid och bidrar till minskad sjukfrånvaro, ökad produktivitet och glada medarbetare som har kul på jobbet vilket rimmar väl med NTM:s värdegrund.

Karin Wetterstrand som är HR-chef på NTM ser fram emot pilotprojektet med Linkura.
– Linkuras program är modernt och mätbart och erbjuder hjälp till personlig utveckling för de medarbetare som befinner sig i riskzon för att drabbas av utbrändhet. Det är viktigt för oss att arbeta förebyggande och det ska bli spännande att följa pilotprojektet som ser över vår stressbelastning & återhämtning både på arbetet och i hemmamiljö.


NTM är en utvecklingsinriktad mediekoncern med många välkända lokala varumärken som tex. Östgöta Media, Pressgrannar, Uppsala Nya Tidning, Gotlands Media m.fl. NTM har även nyhetssajter, videokanaler, digitala skyltar och flera olika produktionsbolag. Koncernen verkar i Östergötland, Småland, Uppland Gotland och Norrbotten och är ett publicistiskt företag med stark lokal förankring och stor bredd.