I dagens samhälle är det svårt för människor att få ihop sitt livspussel. Många har både krävande arbeten och ett aktivt privatliv. För konsultbolaget Knowit Örebro är hållbart företagande med hållbara chefer och medarbetare en självklarhet. Därför har bolaget nu valt att också satsa på Linkura ​som har ett unikt upplägg med ett digitalt ​komplement till traditionellt arbetsmiljöarbete, ​mer specifikt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Pia Engwall som är VD för Knowit i Örebro berättar att man redan idag har ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
– Vi vill lyfta detta ytterligare och tar det nu till nästa nivå genom att hjälpa våra medarbetare att få insikter om hela sin livssituation, dvs hur deras vardag ser ut utifrån ett stress-och återhämtningsperspektiv både på arbetet och hemma. Alla medarbetare erbjuds att vara med i programmet, men medverkan är frivillig, säger Pia Engwall.

– Vi ser att Linkura har ett mycket spännande upplägg som vi verkligen tror på, säger Pia Liljenroth som är HR ansvarig på Knowit Örebro. Linkura är ett verktyg som inte bara ger konkreta och mätbara resultat och därmed kan identifiera medarbetare i riskzon för utbrändhet, utan här erbjuds också ett proaktivt och mätbart åtgärdspaket för de som har behov. Vi vill vara en arbetsgivare som tar de hälsoproblem som finns i vårt samhälle på allvar och vi vill vara med och ge stöd innan det gått för långt, ​fortsätter Pia Liljenroth​.

– Vi tror att Knowit Örebro tänker helt rätt och är stolta över att ha ​dem​ som kund till oss, säger Viktoria Jacobsson som är Marknad- och Försäljningsansvarig hos Linkura. ​Vi vet att det lönar sig att ligga i framkant med dessa frågor och vår erfarenhet är att medarbetarna verkligen uppskattar möjligheten till personlig utveckling. Dessutom vet vi att trivseln på arbetsplatsen ökar och sannolikheten att få behålla sina medarbetare ökar liksom möjligheten att attrahera nya medarbetare.

Om Knowit
Knowit Örebro AB är ett dotterbolag till Knowit AB. Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Knowit etablerades 1990 och har idag drygt 2000 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsens mid-cap lista. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.