Tillsammans med över 100 forskare och entreprenörer deltog Linkura på konferensen AI4X. Under konferensen samlas landets ledande forskare och entreprenörer kring utveckling av skarpa metoder baserade på artificiell intelligens. Konferensen anordnas av WASP som är ett initiativ finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Anders Johansson som är grundare och forskningsansvarig på Linkura presenterade Linkuras pågående utveckling av en digital AI-coach. AI-coachen kommer att baseras på vår unika stressmätning och fungera som ett stöd till individer under hög stressbelastning. Den mängd data vi har, i kombination med den avancerade analys som vi kan göra, ger oss en unik position och möjlighet att göra skillnad för människor säger Anders.