Linkura, som genom unik forskningsbaserad EKG-mätning av hjärtat och dataanalys motverkar stress och ökar välmående för individer och organisationer, har nu gjort en nyemission om 6 MSEK för att öka takten inom produktutveckling, marknadsföring och försäljning. I samband med detta har styrelsen stärkts upp med ytterligare kompetens inom e-hälsa och digital samt datadriven tjänsteutveckling.

Cecilia Storåkers Hjelmstedt, med ett flertal uppdrag för innovativa tillväxtbolag inom e-hälsa och digitaliseringen av framtidens vård, tillträder som styrelseordförande och Mattias Falkendal, entreprenör och företagsledare inom datadriven marknadsföring och digital tjänsteutveckling, tillträder som styrelseledamot.

– Med ytterligare tillväxtkapital och ny kompetens i styrelsen är vi nu redo att ta bolaget till nästa nivå, säger Johan Gunnarsson, vd för Linkura. Vi har idag de mest avancerade mätarna för att lyssna av sitt hjärta, en halv miljard hjärtslag i vår databas och oändliga möjligheter att genom avancerad dataanalys kombinerat med konkreta och förebyggande uppföljningsprogram få människor att hålla sig välmående på sina arbetsplatser och i sina liv.

Bland investerarna finns Almi Invest, Linköpings Universitet, entreprenören och affärsängeln Mattias Weinhandl och Lars Svensson, samt Simon Josefsson, tidig investerare i och R&D-ansvarig för Yubico.

– Teamet bakom Linkura har fått mig att inse hur mycket kunskap och insikt vi kan få genom att lyssna till våra hjärtan samt hur vi genom detta kan hantera samhällsproblem såsom stress och ohälsa. Detta gör Linkura väl positionerade att göra verklig skillnad, säger Mattias Weinhandl.