Vi på Linkura är oerhört stolta över det resultat som vi åstadkommer hos våra kunder och vi blir fantastiskt glada när vi får feedback från de medarbetare som deltar i Linkuraprogrammet.

Bilden ovan är en så kallad “stresstrendgraf” från en av våra deltagare som har gjort Linkuramätning under 12 månader samt ett citat från ett mail som han skickat till sin Linkuracoach.

Han är inte ensam om att nå resultat med hjälp av Linkura och Linkuraprogrammet. Nedan kan du se det genomsnittliga resultatet som Linkuraprogrammet innebär för våra kunder inom fyra viktiga områden:

• Behålla medarbetare: (Ökad trivsel +12%)
• Ökad Prestation: (Snitt +20%)
• Minskad sjukfrånvaro: (Snitt 14% till 2%)
• Minskade kostnader: ( ROI +370%)

Alla våra kunder får rapporter med en mängd olika nyckeltal på gruppnivå efter avslutat Linkuraprogram (medarbetaren som deltar får en rapport på individnivå). På så sätt kan våra kunder jobba med att löpande och proaktivt följa hälsostatusen inom företaget och årligen göra ett så kallat hälsobokslut. Allt i linje med Arbetsmiljöverkets riktlinjer i AFS 2015:4.

Vill du höra mer om detta och träffa en av våra kunder som berättar om deras företagsresa. Anmäl dig till vårt frukostseminarium i Örebro fredagen den 9:e februari. Länk hittar du här.