Jacobs Sverige AB väljer Linkura som samarbetspartner

Jacobs Sverige AB väljer Linkura som samarbetspartner

Jacobs Sverige AB väljer Linkura som samarbetspartner i en satsning att öka hälsotalet hos deras medarbetare med hjälp av Linkuras Livsstilsprogram. Jacobs Sverige AB driver komplexa EPCM-projekt från sitt kontor i Stenungsund. Jacobs Sverige AB är en del av Jacobs...