”Det hjälper inte med inspirationsseminarier för stresshantering, fruktkorgar på arbetsplatserna och gymkort till alla.”

Generellt har företagen bra kontroll på kostnaden för sjukfrånvaron och de extrakostnader för vikarier, övertid, behovsanställda och överanställning som korttidsfrånvaro medför. Dessa kostnader är enkla att beräkna för ledningsgrupper och andra men att en stor del av kostnaden i själva verket är en förlust, som uppstår när de som är på jobbet inte orkar vara produktiva hela arbetsdagen, är färre som känner till.

I artikeln tar man också upp att kunskaperna finns när det gäller vilka hälsoproblemen är och vilka som drabbas, men bolagens VD:ar lyssnar inte på experterna inom hälso- och sjukvården. Man väljer ofta traditionell företagshälsovård vilken brister i tillgängliga verktyg inom förebyggande hälsovård vilket innebär att man inte når de som befinner sig i riskzonen för ohälsa.

Läs mer om hur företagen kan sänka kostnaderna för sjukfrånvaron och ohälsa utan att för den skull spendera mer på hälsoarbete än vad företagen redan gör.

Artikeln finns att ta del av i Dagens Industri lördag hälsa 29 mars 2014 ”Arbetsgivarnas svarta hälsohål”. (Finns endast i pappersformat.) Om du önskar ett ex, kontakta DI på telefon: 0857365100 eller mail: pren@di.se.