”Många upplever att de har en aktiv livsstil, men glömmer ofta bort hur stor del av dagen de faktiskt sitter ner”, säger Anna Iwarsson, fd generalsekreterare för Friskis och Svettis.

Linkuras docent i fysiologisk mätteknik Anders Johansson, menar att man också bör skilja på att vara fysiskt inaktiv – att inte träna – med att vara muskulärt inaktiv, alltså stillasittande.

Läs mer i artikeln Sittandet gör oss sjuka