Digitala stressmätningar

för företag och team

Det kan ibland vara svårt att avgöra om kroppen befinner sig i ett tillstånd av stress eller återhämtning. Det vi uppfattar som stress är inte alltid fysiologisk stress, och den fysiologiska stressen är inte alltid något vi uppfattar. Likadant är det med återhämtning. För att få fullständig koll på vår stress behöver vi mäta och översätta kroppens signaler. Dessa ska vägas samman med nivån av självskattad stress för att få fram ett mått på den individuella stressnivån. Resultaten visar vilka parametrar du behöver se över om du vill ha en bättre balans i livet.

Stressmätning – så här funkar det

1. Mätkit

Mätaren skickas hem till dig eller delas ut via din arbetsgivare.

2. Mätningen

Ladda ner appen och kom igång med mätningen. Linkuramätaren bärs runt bröstkorgen dygnet runt i tre dagar.

3. Resultatet

Du hittar dina personliga resultat av hälsokontrollen i appen. Med resultaten som underlag är tröskeln låg för att skapa hållbar förändring i livet.

Hälsokontroll 2.0

I hälsokontrollen från Linkura behövs inga besök till vårdcentral eller möten med läkare. Du behöver inte heller lämna blodprov eller blockera tid i kalendern för att göra stressmätningen. Dina värden mäts smidigt med hjälp av ett bärbart EKG som du har med dig i vardagen. Dina resultat följer du direkt i appen när det passar dig.

Hälsokontrollen ger svar på

  • Stressnivå – fysiologisk balans mellan stress och återhämtning.
  • Sömnkvalitet – sammanvägt mått baserat på tider i olika sömnstadier samt rörelse under sömn.
  • Fysisk aktivitet – Pulshöjande rörelse uppdelat på lågintensiv och högintensiv fysisk aktivitet.
  • Självskattade stressymptom – risk för utmattning uppmätt via KEDS (Karolinska exhaustion disorder scale)

För medarbetare

“Jag tycker att det var ett väldigt fint initiativ av företaget med nytänk och jag hoppas att många har fått bra insikter om sig själva och hur man skall hantera stress.”

Medarbetare, Revisionsbolag

För chefer

”Det är naturligtvis positivt för oss med en hög avkastning på investeringen, men ännu viktigare för oss är en hållbar arbetskraft.”

VD, Investmentbolag

För HR

“Vi ville erbjuda våra medarbetare verktyg och möjligheter till en hållbar vardag, både vad gäller arbete och privatliv”

HR-chef, Finansbolag

Aktuellt

Missa inga nyheter, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet, som kommer ut ungefär vad sjätte vecka, är vanligtvis fyllt med tips kring stressmätning, återhämtning samt webinars och poddar vi gillar lite extra.

Vad är hjärtfrekvensvariabilitet?

På Linkura använder vi ofta ett mått som kallas hjärtfrekvensvariabilitet, förkortat HFV. Enkelt förklarat fungerar det ungefär som en varvmätare för kroppen. I denna artikel lär du dig allt om hur du kan använda HFV. Både för att förstå när din kropp är stressad och för att träna förmågan att aktivt varva ner eller upp.

Vad är mental kondition?

Mental kondition är en fysiologisk egenskap som avgör din förmåga att prestera och må bra. Måttet utgår från HFV och fungerar som ett balansmått mellan stress och återhämtning. I artikeln beskriver Anders Tjernvik, docent i fysiologisk mätteknik, hur du kan förstå och träna din mentala kondition.